EU vill att Sverige inför visst mobilförbud vid bilkörning

Ajour skrev häromdagen om ett eventuellt kommande förbud för hantering av mobiltelefon i bilen. Nu går Motormännen ut med ett pressmeddelande som meddelar att Europaparlamentet har antagit en resolution – som föreslår 103 åtgärder för att halvera antalet döda i trafiken fram till år 2020 - där en av punkterna vill ha ett förbud av medlemsländerna mot sms, surfande och annat handhavande av telefonen vid bilkörning. Tidningen Vi bilägare berättar att en trafiksäkerhetssamordnare inom EU nu ska hjälpa medlemsländerna att genomföra åtgärdsprogrammet. Tidsplanen är i dagsläget oklart.