FN diskuterar beskattning av internet i hemliga förhandlingar

I FN pågår diskussioner om att belägga internetaktörer med skatt, rapporterar c|net. Tanken är att försöka utvidga de nuvarande internationella avtalen för telekommunikation, som går ut på att mottagares nätverk betalar ett minutpris. Förslaget är skrivet av European Telecommunications Network Operators Association (ETNO) — en lobbyorganisation med huvudkontor i Bryssel, som  presenterat det för FN-organisationen International Telecommunication Union (ITU) enligt två nyligen läckta dokument (pdf 1, pdf 2). 

Telekomindustrin i Europa har sedan en tid tillbaka uttryckt missnöje över amerikanska internetaktörers framgångar och skulle det här förslaget genomföras kommer det antagligen att handla om många miljarder som regelbundet betalas ut. Det skulle även betyda att internets infrastruktur behöver förändras; istället för en ip-adress så skulle det exempelvis kunna handla om ”geografisk ip-adress”. Detta skulle i sin tur innebära att länder kan isoleras, varnar kritiker. I teorin skulle ett land kunna vägra ratificera avtalet, men i praktiken ändå behöva rätta sig efter begränsningarna satta av FN, om majoriteten medlemsländerna skulle gå med på avtalet.

ITU har även dragit på sig kritik för att deras processer hålls hemliga. Obamaadministrationen och den amerikanska kongressen har bland annat utfärdat en varning för hur hemliga förhandlingar på ITU kan orsaka radikal omstrukturering av internets ekosystem. Patrick S Ryan och Jacob Glick på Google Inc har skrivit en uppsats i ämnet (pdf) där de trycker på vikten av att öppna upp processen, när ITU nu vill reglera internet. Det som tidigare fungerade när det gällde statliga telecom-monopol går inte att applicera på internet, vars utveckling hela vägen handlat om öppenhet, anser de.