FOI JK-anmäler läckorna till Ekot

Totalförsvarets Forskningsanstalt (FOI) har beslutat att lämna in en anmälan till Justitiekanslern om misstänkt brott mot offentlighets- och sekretesslagen, mot bakgrund av Ekots avslöjanden om vapensamarbetet med Saudiarabien.

I Sverige finns ett grundlagsreglerat meddelarskydd som innebär att en myndighet är förbjuden att efterforska en källas identitet. Meddelarskyddet innebär att den som lämnar uppgifter till medier har rätt att förbli anonym. Ändå väljer FOI att anmäla. FOI:s anmälan sker mot bakgrund av att grundlagen gör undantar för brott som ”högförräderi, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott”.

Här ställs alltså värdet av meddelarfriheten mot värdet av att avvärja landshotande verksamhet. Med tanke på vad som framkommit i Ekots avslöjande tycker jag att anmälan snarast är stötande. Någon som tycker annorlunda?

Läs gärna mer om meddelarskydd och källskydd på Sveriges Radios informativa sida Radioleaks.