GT:s kampanj om trängselskatt – Foxifiering eller demokratisk mobilisering?

Expressens västsvenska edition Göteborgs-Tidningen (GT) drar i dag igång en kampanj för en kommunal folkomröstning om införandet av trängselskatt i trafiken i Göteborg. Kampanjen väcker starka känslor, särskilt kring frågan om en tidning som GT på detta sätt bör ta steget in i politiken. Vintern 2010 beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att  införa ett trängselskattesystem i Göteborg från och med den 1 januari 2013. Alla partier i fullmäktige utom Sverigedemokraterna stod bakom beslutet.

Enligt gällande regelverk skall en kommunal folkomröstning hållas om tio procent av de röstberättigade i kommunen kräver en sådan, och om inte två tredjedelar av kommunfullmäktiges ledamöter säger nej. Även om två tredjedelar av kommunfullmäktiges ledamöter i dag är emot en folkomröstning kommer det politiska trycket på en sådan att vara svårt att stå emot om motståndarna till trängselskatt lyckas mobilisera tio procent av medborgarna för sin sak.

GT har nu tagit initiativet till en namninsamling med krav på folkomröstning kring frågeformuleringen ”Ska trängselskatten i Göteborgs kommun få fortsätta efter valet 2014?”. Under rubriken ”GT – goes Fox news” skriver Yonna Waltersson på Dagens Arena att kampanjen är vinklad till fördel för dem som är motståndare till trängselskatten. På hashtagen #votegbg på twitter pågår debatten också för fullt.

GT:s chefredaktör Frida Boisen hävdar att kampanjen inte tar ställning i sakfrågan. Kampanjen har i stället som en av sina viktigaste utgångspunkter att ”Vi på GT värnar demokratin”. Det är en intressant formulering. För det första kan man fråga sig vilka som inbegrips i det personliga uttrycket ”Vi på GT”. Är det GT som institution eller är det samtliga medarbetare, från chefredaktören över alla journalister till lokalvårdarna? För det andra kan man fråga sig vad som inbegrips i uttrycket ”värnar demokratin”. Kommunfullmäktige i Göteborg har i demokratisk ordning fattat ett beslut i frågan. Representativ demokrati är det centrala inslaget i Sveriges politiska system. Folkomröstningar, som utgör en form av deltagardemokrati, är betydligt mer sällsynta. Men det rör sig om två olika demokratiformer. Folkomröstningar i sig är inte mer demokratiska än beslut fattade av valda representanter i kommunfullmäktige.

Självklart har kampanjen politisk betydelse. Motståndare till trängselskatt skulle med stor säkerhet vara lättare att mobilisera i en folkomröstning än vad anhängare till trängselskatten är. Ett av kännetecknen för en deltagardemokrati är att det är de som är mest engagerade i en fråga som tenderar att delta mest.

Jag har inga problem med att tidningar driver kampanjer med politiska inslag. GT:s kampanj för folkomröstning är därför i min bok helt legitim. Men debatten blir bättre om GT argumenterar utan populistiska slängar om vi-mot-dom och utan att låtsas som att kampanjen på något sätt skulle vara opolitisk eller stå för något ”mer demokratiskt” än vad de valda församlingarna gör.