Gymnasieelev blev våldtagen av klasskompis – Rektorn: ”Killar gör sånt, man måste vänja sig”

När Annika slutligen tog mod till sig och berättade om våldtäkten hon utsatts för, försökte rektorn tona ner händelsen. ”Killar gör sånt, man måste vänja sig”, sa hon enligt en anmälan som inkommit till Skolinspektionen mot ett gymnasium  i Täby. Anmälan har nu vidarebefodrats till Diskrimineringsombudsmannen (DO). 

Enligt anmälan, som inkom till DO den 28:e oktober, berättar eleven för en vän om övergreppen i slutet på mars. En pojke i Annikas parallellklass har våldtagit henne en gång, och sedan gjort ännu ett våldtäktsförsök. Vännen övertalar Annika att berätta för en mentor. Under mötet föreslår mentorn att de ska berätta också för rektorn. Annika tvekar eftersom hon upplever rektorn som ”väldigt konservativ och oförstående”, men låter sig övertalas. När rektorn kommer in berättar Annika om övergreppen och när hon har berättat säger rektorn: ”Du kan göra en polisanmälan om du vill, dock så är detta inte ett prioriterat fall för att det inte är ett grovt brott som begåtts.” Enligt anmälan säger även rektorn: ”killar gör sånt, man måste vänja sig”.
Annika blir chockad och protesterar. Hon menar att det inte är acceptabelt. Enligt anmälan ska rektorn då ha svarat: ”Nej, det gör det inte, men sådant sker i samhället.”

Jag kontaktar mentorn som inte känner till att anmälan ligger hos DO. Jag läser upp rapporten och mentorn blir tyst.
- Jag vill nog inte uttala mig förrän utredningen är klar, säger mentorn.
Jag frågar varför han inte reagerade på rektorns ord när han satt med i rummet. Han blir åter tyst och svarar att han inte vill uttala sig.

Men rent principiellt, tycker du att det är ok att en rektor säger sånt här?
- Nej, givetvis inte, svarar han.

Jag försöker nå rektorn, utan resultat.

Dagen efter mötet med rektorn polisanmäler Annika övergreppen. Hon börjar sluta sig, undviker lektioner, bussturer och andra tillfällen då hon riskerar att stöta på sin förövare.
Annikas och förövarens klass har ibland gympalektion ihop. Lärarna kommer överens om att meddela Annika när detta sker, ett löfte som bryts.
Annika kontaktar kvinnojouren och får också en kontaktperson hos brottsoffermyndigheten. Hon ber om lov att få stanna hemma från skolan i en månad, och får senare höra av en klasskamrat att en lärare har sagt att Annika själv skapat denna situation och drama. Annika orkar inte återvända till skolan. Enligt henne har hon inte fått ut sina betyg ens för de kurser som hon läst klart.

Eva Rosengren, tillfördnad pressansvarig på DO, kan inte ge besked om hur lång tid hanteringen av ärendet kommer att ta.
- Det beror helt på utredning och parterna, menar hon. En allmän uppskattningstid på ett ärende hos DO är cirka ett halvår. Först därefter tar man beslut om man ska vara delpart i målet och stämma.

Annika går idag på ett annat gymnasium i en annan kommun.

Fotnot: Annika heter egentligen något annat. Tidningen The Local skrev först om anmälan här.

Uppdaterat: I dag skriver Aftonbladet en uppföljande artikel där rektorn uttalar sig och menar att hon aldrig har sagt det eleven uppger.