Här är fyllefiltret för din iPhone

IQ stod bakom 2010 års kanske mest uppmärksammade julkampanj – Fyllefilter som lät användaren säkerställa nykterhet innan statusuppdatering genomfördes. Det här ledde till att många förhoppningsvis slapp de glöggosande raderna av känsloyttringar mitt bland bilder på kattungar iförda tomteluva och filmer med egenkomponerade nubbevisor. I år är man tillbaka men nu är det iPhoneanvändarna som ska få hjälp med att inte göra bort sig. Genom att klara utmaningar i appen Fyllefilter för iPhone ger programmet dig sin tillåtelse att uppdatera på Facebook och Twitter samtidigt som varje uppdatering märks med en kvalitetsstämpel där din nykterhet intygas. Men den smartaste funktionen är förmodligen att lägga SMS i karantän. Jag behöver inte räkna upp de oändliga antal situationer när SMS skickats som dagen efter återupplevs och ger ett litet bidrag till den då på uppmärksamhet pockande huvudvärken.
Kampanjen är framtagen av Deportivo. (Länk till pressrelease)