Krönika: Konsten att föra en saklig religionsdebatt

Med anledning av Cherin Awads publicering på Ajour igår vållades en tuff debatt på bland annat Twitter. Här sammanfattar Christofer Laurin turerna och varför det är viktigt att föra en saklig religionsdebatt.

TEXT: Christofer Laurin