Kommentarsfältet på Ajour är bland det viktigaste på sajten. För att få fram det bästa ur kommentarsfältet har vi skapat ett system som belönar de bästa kommentarerna och straffar de dåliga kommentarerna. Under varje kommentar kan du trycka på ett hjärta för att visa att du gillar kommentaren, eller en tumme ner för att markera att du tycker kommentaren är dålig.

De kommentarstrådar på en artikel som har fått flest ”gillar” placeras högre och de som fått många tumme ner flyttas ner. Har de fått oproportionerligt många tummar ner fälls de ihop automatiskt och syns bara om du klickar upp dem.

Trådens mest gillade kommentar hamnar överst på bloggposten, direkt under artikelns rubrik.