Privat vårdboende faxar känsliga personuppgifter fel

Minst en gång per månad kommer det fax med känsliga personuppgifter från olika vårdboenden till webbhostingföretaget WP Syd i Malmö. Trots att man tidigare påpekat felet för berörda verksamhetschefer så fortsätter faxen att komma från olika vårdinrättningar och andra instanser.
- Vi får, lite då och då, fax från olika vårdinrättningar med uppgifter om patienter, journalutdrag och liknande hit till företaget, säger Paul Bergqvist på WP Syd som tröttnat på att det slarvas så med känsliga uppgifter.

Idag kom ett fax från ett äldreboende ägt av Attendo som egentligen skulle till en distriktssköterska. Faxet innehåller personuppgifter och uppgifter av privat karaktär om en boende på ett av Attendos vårdboenden i Skåne.
- Tycker det är ganska illa att de inte kan knappa in rätt faxnummer om såna uppgifter nu skall faxas, säger Paul Bergqvist.

- Det är långt ifrån bra att de inte har bättre koll på vad de gör; dels kan det ju faktiskt vara uppgifter som det är väsentligt att de kommer fram till rätt mottagare och dels är det ju inte kul att vara den vars uppgifter sprids. Och vad sekretessreglerna säger ska vi nog inte gå in på.

Attendos presschef Charlotte Näsström Morén beklagar det inträffande.
- Den mänskliga faktorn kan göra att fel nummer knappas in. Det får självklart inte gå till så här. Vi ska inte sprida information om våra brukare genom fax till fel personer.

Attendo ser regelbundet över rutinerna för hur man hanterar information.
- Vi får fortsätta att ta upp problemet internt igen och igen och på så sätt göra vad vi kan för att det inte ska inträffa igen.

Är det stress eller annat som påverkar att personalen knappar fel?
- Exakt vad som gör att en medarbetare råkar sända fax till fel nummer kan jag inte svara på, men vi lever med den mänskliga faktorn och då kan det bli fel tyvärr.

Ajour har sökt anhöriga som inte vill kommentera händelsen.