Sverigedemokraterna skriver motion om att begränsa TV:s självständighet

Jag vet inte om ni har sprungit över sajten ”Inte rasist, men…”, men den är många gånger imponerande. Den antirasistiska sajten drivs ideellt av en växande redaktion och bevakar den främlingsfientliga delen av vårt samhälle. Förra veckan lyfte de upp hur den nytillträdde SD-riksdagsledamoten Stellan Bojerud kategoriserade Thailändare som våldsbenägna. ”Din kännedom om Thailändare är ofullständig. Exponerade för alkohol blir de snabbt berusade och ofta våldsbenägna”, skrev han i den nazistiska bloggen Realisten.

Idag granskar sajten Sverigedemokraternas motionsflöde och hittar en motion som vill reglera TV-kanalers bestämmanderätt. Detta med bakgrund av att TV4 stoppade partiets direkt rasistiska reklamfilm. Såhär står det i motionen:

I valrörelsen inför de allmänna valen den 19 september 2010 stoppade TV4:s ansvarige utgivare Sverigedemokraternas reklamfilm från att sändas i originalversionen. De skäl som angavs var två: dels att filmen utgjorde hets mot folkgrupp, dels att filmen i sin dåvarande tappning stred mot demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen. [...] Det finns starka skäl att anta att TV4:s beslut inte bara var felaktigt, utan att det också påverkade valutgången.

Det där kan man ju få skriva och motionera om. Men det direkt märkliga blir hur det strider mot partiets kommunikationsplan:

Ett fritt demokratiskt samhälle med fri press och etermedia är inte millimeterrättvist, och kan sannolikt aldrig bli det, men vi bör akta oss ifrån att betrakta, och reagera på, varje liten orättvisa som är den ett uttryck för förtryck eller diskriminering.

Motionen från Sverigedemokraterna är ännu inte antagen av partistyrelsen, men pressansvarige Martin Kinnunen kommenterar ändå motionen för Ajour.
- Idag är det stor frihet under ansvar. De flesta länder har mer regleringar än Sverige. Ser inget uppseendeväckande. Vill TV4 kan de reservera all reklamtid till ett parti. De har således en oerhörd makt idag på grund av sitt monopol på politisk reklam.

Vill tv4 kan de också börja sända Teletubbys dygnet runt. Men varför skulle man lagstifta mot det?
- Skulle ej påverka valutgången. Programinnehållet är redan reglerat idag. De får till exempel inte ljuga och tidigare fanns även krav om opartiskhet, säger pressansvarige Martin Kinnunen till Ajour via Twitter.