Twitter blockerar nazi-konto – men bara i Tyskland

Hur skall digitala aktörer balansera krav på yttrandefrihet med krav på restriktioner från de stater i vilka de verkar? Googles tidigare beslut att införa ett censurfilter på sina sökmotorer på den Kinabaserade portalen Google.cn väckte stark kritik. Nu konfronteras Twitter med samma problematik, när företaget blockerar användare i Tyskland – men inga andra – från ett högerextremt konto. New York Times berättar att Twitter beslutat att blockera användare i Tyskland från det högerextrema, neo-nazistiska kontot @hannoverticker. Användare utanför Tyskland är emellertid inte blockerade, utan kan följa dess inlägg och interagera. Bakgrunden till blockeringen är att myndigheterna i Niedersachsen förbjudit en grupp med namnet ”Bättre Hannover” (”Besseres Hannover”), bland annat för bruk av förbjudna nazistiska symboler och slagord. Polisen i Hannover sände också ett brev till Twitter och begärde att det till gruppen knutna kontot skulle stängas ner.

Twitter valde att inte stänga ned kontot. I stället valde Twitter att följa tysk lag genom att förhindra tyska twitter-användare från att ta del av kontot.

Även Facebook och Googles Youtube har tagit bort innehåll med anknytning till gruppen. I Frankrike har Twitter i dagarna utsatts för påtryckningar att agera mot hashtagen #unbonjuif (#agoodjew) där bland annat antisemitiska skämt sprids.

Digitaliseringen och framväxten av sociala medier urholkar nationalstatens auktoritet och suveränitet. Kontroll över territorium är i digitaliseringens tidevarv inte en lika stark bas för maktutövning som under tidigare epoker. Nationalstaterna som baserat sinmakt på kontroll över territorium ser sin makt urholkas. De försöker anpassa sig till det nya landskapet, där transnationella nätverk av olika slag träder fram och gör anspråk på makt och inflytande. Aktörer som Google, Facebook och Twitter blir med nödvändighet indragna i denna maktkamp.

Jag har förståelse för tysk lagstiftning givet landets nazistiska förflutna. Det som gör mig orolig är Twitters lite slappa argument att man vill efterleva lokala lagar. Om Twitter funnits under den tid Tyskland var nazistiskt, hade Twitter då också legitimerat självpålagda begränsningar med att man ville följa lokala lagar? Självklart inte. Planet sluttar.

Det vore frimodigare och Twitter och andra aktörer formulerade en värdegrund som gällde oavsett lokala lagar, i Sverige, Tyskland, Kina eller Saudiarabien. Låt sedan den värdegrunden avgöra om det finns skäl till blockad, nedstängning av konton eller borttagande av inslag. Sedan kunde man av pragmatiska skäl då och då kanske tvingas göra avsteg från sin värdegrund, men då också erkänna att det rör sig om ett avsteg och inte gömma sig bakom ”lokala lagar”.