Anonymouskulturen

Anonymous är en oorganiserad grupp människor, hackare och nätaktivister som utan egentlig central styrning försöker påverka politik och vardag genom att genomföra olika nätaktioner. Det finns ingen ledare eller specifik agenda, det räcker med att tillräckligt många tycker samma sak och hänger på. Gruppen, som egentligen inte är en grupp, har lika många olika strategier och engagemang som de har aktivister i princip.

Just nu pågår ett upprop för en flicka i Litauen. I korthet har den 8-åriga flickan utnyttjats sexuellt, och de män som mamman sålde flickan till för ändamålet, har visat sig vara högt uppsatta personer i Litauiska hierarkin, sägs det. Historien uppdagades av pappan som efter att han försökt dra de anklagade inför rätta, blev mördad.

Myndigheterna har lagt ner anklagelserna om sexuella övergrepp och försöker återföra flickan till mamman. Människor vakar nu runt hemmet där flickan bor med en faster, för att förhindra att så sker. Ett massivt engagemang för att skapa ett tryck mot Lituanska myndigheter genomförs nu genom att sprida den här historien och förloppet går att följa under taggen OpLithChild.

Det är problematiskt för Anonymous att göra sig hörda utanför sina ”egna kretsar”. Hur behjärtansvärda ändamålen än är, så aktar sig många för att sprida informationen om den Litauiska flickan vidare, eftersom Anonymous i grunden inte är en organiserad organisation. Ett stöd för den här aktionen, kan lätt ses som ett stöd för andra aktioner, som man kanske inte alls vill ställa sig bakom.

Som till exempel att det i en annan del av världen just nu skapas momentum för att stänga av internet på lördag; i protest mot Wall Street, Sopa och oansvariga ledare, skrivs det i en kommuniké. Planen är att slå till mot 13 så kallade root-servrar som — om de slutar fungera — i praktiken innebär att man inte kan nå några hemsidor såvida man inte har ip-adressen och kan gå dit direkt. Rootservrarna fungerar nämligen som en slags pekare mellan www-adress och datorns adress som finns på ett ip-nummer.

Som engagerad under paraplynamnet Anonymous är inte inkonsekventa filosofier eller varierande politiska aspekter ett problem, emellertid. Det är fullkomligt naturligt att välja det ena framför det andra — för de som inte väljer att engagera sig i båda de ovanstående exemplen. Eller inget av dem. Det normala är att välja det man känner engagemang i och förståelsen är låg för problematiken eftersom det är ett naturtillstånd för dem.

Det är inte som att någon nånsin är en företrädare eller representant för Anonymous. Det är en skrud som används för olika ändamål, inte en uniform på det vis som man traditionellt tänker sig grupptillhörighet. Anonymous är inte en klubb där det skrivs stadgar som alla måste förhålla sig  till, det verkar mer vara ett verktyg man tar till när något behöver repareras. Eller skruvas isär.

Svårigheten att hänga med i det här tankesättet har skapat en helt ny kulturkrock som nog ingen egentligen kunnat föreställa sig. Men det börjar nog bli dags att försöka förstå vad kulturen medför och vad det kan innebära då den engagerar så många ur de generationer som är våra framtida makthavare.