Skrivet av
Ulf Bjereld

25 april

7 mars

Ny forskning om den Arabiska våren och kampen om nätet

Vilken roll spelade framväxten av sociala medier för den Arabiska våren? Saken är omtvistad. En del menar att Facebook och Twitter underlättade den politiska mobilisering som ledde till störtandet av auktoritära regimer i Mellanöstern. Andra menar att de sociala medierna spelade en begränsad eller rent av ingen roll alls. En helt ny studie ger viss vägledning i frågan. Läs vidare →

21 februari

27 januari

22 januari

Skrivbordskrigarna. Anammar svenska journalister näthatarnas konspirationsteorier?

Näthatet uppfattas av många som ett allt större samhällsproblem. I sin just utkomna bok ”Skrivbordskrigarna. Hur extrema krafter utnyttjar internet” (Natur & Kultur, 2013) tar journalisten och författaren Lisa Bjurwald ett brett och personligt grepp på problemet. Bjurwald vill bland annat visa hur svenska journalister låter sig påverkas av de konspirationsteorier som sprids av främlingsfientliga grupper på nätet. Läs vidare →

4 januari

Varför är det provocerande att påstå att rasismen minskar?

I den avslutande delen av dokumentären ”Palme” visades några bilder på brinnande Ku Klux Klan-kors från Sverige i mitten av 1980-talet. På twitter skrev jag att bilderna på de brinnande korsen blev en symbol för att rasismen faktikst minskat i Sverige de senaste 20 åren. Flera av mina följare på twitter reagerade kritiskt på formuleringen, några i irriterad eller närmast uppbragt ton. Rasismen hade absolut inte minskat i Sverige  – hur kunde jag bara påstå något sådant! Läs vidare →

30 december

19 oktober

Twitter blockerar nazi-konto – men bara i Tyskland

Hur skall digitala aktörer balansera krav på yttrandefrihet med krav på restriktioner från de stater i vilka de verkar? Googles tidigare beslut att införa ett censurfilter på sina sökmotorer på den Kinabaserade portalen Google.cn väckte stark kritik. Nu konfronteras Twitter med samma problematik, när företaget blockerar användare i Tyskland – men inga andra – från ett högerextremt konto. Läs vidare →

20 september

I allmänhetens tjänst? Om fri radio och television

Är det inte märkligt att public service uppfattas som ”fri” radio och tv när banden till statsmakten i praktiken är väldigt starka? Är public service verkligen en omistlig del av den politiska demokratin? Det är några av de frågor som diskuterades i en paneldebatt om public service framtid, arrangerad av Sveriges Radio och Kulturhuset i Stockholm igår onsdag. Läs vidare →

5 september

Trängselskattekampanjen: Kan man samla in 45 000 namn på papper i en digital tid?

Som den uppmärksamme läsaren av Ajour känner till genomför Expressens västsvenska edition Göteborgs-Tidningen (GT) en kampanj för en kommunal folkomröstning om införandet av trängselskatt i trafiken i Göteborg. Kampanjen väcker starka känslor, trängselskatten är inte särskilt folkkär. Men kommer kampanjen att lyckas? Det krävs 45 000 namnunderskrifter på fysiskt papper. I vår digitala tid är det kanske, oavsett ändamålet, en oöverkomlig uppgift. Läs vidare →