Barn kördes över – därför reagerade inte omgivningen (uppdaterat)

I förra veckan (11-10-13) inträffade en händelse som fått stor spridning i kinesisk media, rört upp känslor och diskussioner, även internationell media har rapporterat om händelsen. En övervakningsfilm visar en flicka som går mitt i vägen, man ser en minibuss komma köra sakta rakt emot henne och ökar hastigheten ett tiotal meter framför henne. Först när minibussen kört över flickan med ena framdäcket stannar den till, bara för att fortsätta och köra över flickan även med backdäcket. Flickan ligger och vrider på sig, men ingen ingriper och efter några minuter kommer ännu en mindre lastbil och kör över flickan. Under  7 minuter passerar sammanlagt 18 personer utan att agera innan det till slut kommer en äldre dam som ser barnet, lyfter bort det från gatan och går sedan och letar rätt på mamman som kommer och hämtar flickan.

Varning för mycket starka bilder!

 
Inslaget berättar att föraren i den andra bilen redan blivit arresterad, men den före föraren är fortfarande på fri fot eftersom det inte går att identifiera registreringsskylten på övervakningsfilmen.
Läkaren säger att Yue Yues tillstånd är väldigt kritiskt och att hennes liv hänger på en skör tråd.
Föräldrarna har gråtit så mycket att deras tårar har tagit slut, men när pappan får se övervakningsfilmen gråter han igen. De har bara två önskningar; att deras flicka ska bli bra och att man ska hitta den skyldige föraren. Senare har det dock från vissa medier rapporterats att flickan avlidit av skadorna.
Inte helt oväntat har händelsen lett till stor diskussion i Kina, om moralfrågor och vad detta beror på. En del menar att den förste föraren körde vidare och körde över flickan även med andra hjulet eftersom ett eventuellt skadestånd hade blivit dyrare om flickan överlevt med svåra skador. Det har också tidigare förekommit uppmärksammade fall i Kina där personer som ingripit och försökt hjälpa skadade senare har blivit stämda för att ha orsakat skadorna. Många kineser menar utan att tveka att detta är ett moralförfall orsakat av systemet och regimen i Kina och många utomstående undrar också hur denna grymhet kan finnas.
Efter flertalet egna erfarenheter i Kina, där folks rädsla för att själva hamna i problem varit ganska tydlig drog jag slutsatsen själv att detta visar hur lågt människorvärdet blivit i Kina, och hur passiva människor blivit av rädslan att på något sätt få med myndigheter att göra. Men frågan är om man uteslutande kan ringa in detta till ett kinesiskt problem. Jag fick det påpekat för mig att det finns ett psykologiskt fenomen som heter ”Bystandereffekten”, och googlar man på det, känner man igen sig med Yue Yues exempel, en tragiskt olycka eller illdåd, följt av passivitet och ignorans av vittnen och passerande. Nedan är några exempel.
1. Fem klev över döende kvinna i mataffär – Metro 5/7 2007
2. More Than 20 People Passed As Homeless New York Man Bled To Death – gawker.com 2010
3. The Kitty Genovese Murder and the Social Psychology of Helping: the parable of the 38 witnesses– Rachel Manning, Mark Levine, Alan Collin 2007
Enligt ovanstånde går fenomenet ut på att man blir mindre benägna att ingripa i nödsituationer om de har andra människor omkring sig, än om man är ensam. Detta beror dels på en ”ansvarsspridning” – att man tycker att andra har lika mycket ansvar att ingripa som en själv. Dels för att man använder andras reaktioner för att bedöma situationers allvar, om ingen annan reagerar, så reagerar man inte själv. Tillsist så gör andra personers närvaro att man blir ”medveten” om sitt eget agerande och rädd att göra bort sig.
Resultaten är nog ofattbara för de flesta, men kanske finns det något vardagligt mänskligt i det tillsynes omänskliga. Oavsett vad är det nog väldigt bra att vara förberedd och inte bara passera när man ser något som skulle kunna vara en människa som behöver hjälp.
Så, nu vet ni det, vänta inte på andra nästa gång ni ser någon som ser ut att behöva hjälp och var inte rädda för att göra bort er, ibland får man liksom offra lite…
/@Sven Englund
En längre översättning av tv-inslaget finns r.
Uppdatering: Kinesisk media har rapporterat lite olika och man kan kanske gissa att media fått direktiv uppifrån (något som diskuteras bland annat i en bloggpost i Washington post). China Daily rapporterade att flickans tillstånd är ”stabilt”, har gjort framsteg, börjat andas själv och att man har förhoppningar om att hon kommer överleva, medan Xinhua skrivit att sjukhusets meddelat att flickan är hjärndöd.
Gawker skriver att flickan avlidit.
Uppdatering 2: Enligt The Diplomat har den kvinna som till slut hjälpte flickan, känts sig tvingad att fly från sin hemstad efter att människor anklagat henne för att vara opportunistisk och att syftet med handlingen ska ha varit att få uppmärksamhet.