Cispa kan skifta internet från en civil till en militär angelägenhet

På Digital Trends kan man läsa om det nya amerikanska lagförslaget som seglat upp, kallat Cispa. Det upplevs som lika dåligt, om inte sämre, än det mycket protesterade mot Sopa. Men oddsen för att kunna förhindra att lagförslaget antas är lågt.

Cispa är ett förslag till en ”cybersäkerhets”-lag — den fokuserar inte primärt på upphovsrättsliga frågor (även om det också finns där) utan avser att öka utbytet av information mellan privat och statlig sektor för saker som uppfattas vara ”cyberhot”. Fokus ligger på sårbarheter eller hot mot nätverk eller system som ägs av amerikanska myndigheter eller företag; eller kraftsamlingar för att degradera, störa eller förstöra dylika nätverk; eller stöld av privat eller statlig information, där immateriella tillgångar även inkluderas.

Lagförslaget lyfter dessutom ansvaret från privatägda företag som samlar in och delar med sig av information mellan varandra och till staten. Utskottet ”Privacy and Civil Liberties Oversight Board” ska genomföra årliga granskningar av vad som delats ut och använts av den amerikanska regeringen av den insamlade informationen.

EFF påpekar att det innebär att amerikanska företag kan spionera på sina användare och dela med sig av informationen till andra företag och myndigheter. De blir i praktiken undantagna att följa existerande lagar.

Lagförslaget sägs vara till hjälp för amerikanska företag att försvara sig själva från avancerade cyberhot, och skapa nya jobb inom säkerhetssektorn. Men lagförslaget ifrågasätts då det i likhet med Sopa är väldigt löst skrivet utan att hänsyn tagits till privatlivsaspekter och andra existerande lagar, och kan fungera som en utvidgning av myndigheternas roll i avlyssning av privat kommunikation.

Varningar har dessutom lyfts att cybersäkerhet skiftas från en civil angelägenhet till en militär, samt att det inte finns någon begränsning för hur de uppgifter som informationsutbytet kan leda till, används.

Hot mot internets infrastruktur behöver tacklas på olika sätt. I Cispa-förslaget sker det på bekostnad av flera viktiga saker — som medborgarrätt och privatliv. Möjligheterna att få förslaget nedröstat eller förbättrat verkar dock vara små, då flera stora aktörer på marknaden, bland andra Facebook och Microsoft har valt att stötta lagförslaget.