Expressen och domen för vapenbrott

I fredags dömde Malmö tingsrätt Expressens chefredaktör Thomas Mattsson, nyhetschefen Andreas Johansson och reportern Diamant Salihu till villkorlig dom och dagsböter för vapenbrott samt anstiftan till vapenbrott. Bakgrunden var att Diamant Salihu köpt en illegal pistol på gatan i Malmö, i syfte att visa hur lätt det var att komma över ett vapen. Domen har väckt stor uppståndelse och väcker principiella frågor kring journalistikens samt yttrande- och tryckfrihetens gränser. Men Expressens egen journalistiska bevakning av domen lämnar en hel del i övrigt att önska.En samstämmig kör av journalister, redaktörer och mediefolk har kritiserat tingsrättens dom, med hänvisning till att syftet med vapenköpet var journalistiskt och att yttrandefriheten riskerar att urholkas. Det är utmärkt att medievärlden står upp för yttrande- och tryckfriheten. Jag har svårt att förstå den raljans som Mårten Schultz, professor i civilrätt, väljer att ge uttryck för när han skriver att mediernas makthavare i bombastiska termer skåpar ut åtalet.
När jurister gör sig lustiga över dem som försvarar yttrande- och tryckfriheten blir jag alltid illa till mods.
Däremot gör Expressen i dag sitt bästa för att bekräfta Mårten Schultz nidbild av hur medierna driver kampanjjournalistik i frågan i stället för att sakligt analysera domen. Domen kommenteras på fyra sidor (papperstidningen). Bortsett från två meningar av Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt, intervjuas ingen jurist eller någon annan person som försvarar eller ens problematiserar domen. Alla intervjuade representerar mediesfären och är självklart kritiska. Expressens och medievärldens kritik mot domen hade stått starkare om nyhetsbevakningen av domen varit mer saklig och analyserande. Som läsare får man nu ingen möjlighet att själv förhålla sig till skälen för domslutet. Bara den ena sidan släpps fram, och bevakningen blir därför just ensidig.
Min egen uppfattning i sakfrågan är att ärendet aldrig borde gått till åtal. Journalister har tidigare köpt vapen illegalt utan att de ställts inför rätta. Jag har svårt att se rättsväsendets prioritering i denna fråga. Delar av skrivningarna i domen gör mig inte heller övertygad om att rätten förmår orientera sig i den gråzon som alltid finns mellan å ena sidan fri- och rättigheter och å andra sidan gällande lagrum. Men givet att saken gick till åtal var det knappast något justitiemord att det blev fällande dom. Nu får saken prövas i högre rätt. Blir det fällande dom hela vägen får vi ta en diskussion om huruvida lagen bör ändras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

9 kommentarerFlest rösterSenasteÄldst

 1. Ulf,
  Vi citerar lagmannen som skrev domen, citerar ur domen och har – som andra medier – utan framgång sökt åklagaren. Det måste nog betraktas som rimligt, och mer än vad som ofta annars görs.
  Vi – och många andra i mediebranschen – ser ju detta som ett mål som också handlar om yttrande- och informationsfrihet. Därför är det också, tycker jag, relevant att redovisa det engagemang som finns för Expressens sak.
  Vi gjorde en sida samma dag som domen kom, två sidor dagen efter.
  Det tycker jag också är väldigt återhållsamt, kanske till och med för diskret, givet vad målet ju handlar om.
  Vänligen
  Thomas Mattsson,
  chefredaktör för Expressen

  • Markus Larsson says:

   Det är ju uppenbart att ni bara vill ha en gräddfil utanför rättssystemet och göra vad ni vill i yttrande- och tryckfrihetens namn. Som vanligt anser sig journalister stå över lagarna.

  • Ulf Bjereld says:

   Tack för svar! Eftersom händelsen har ett stort nyhets- och allmänintresse tycker jag att rapporteringen skulle ha vunnit i trovärdighet om kommentarerna breddats till att inbegripa till exempel oberoende jurister/juridiska experter. Nu blir det tio mediepersoner mot en lagman. Lite ojämnt, om man säger så.

   • Carina Svendsen says:

    Det är så fascinerande att Du inte ens ser möjligheten att ”oberoende jurister/juridiska experter” helt enkelt inte vill uttala sig, eftersom man tycker att domen är helt rätt, och att man inte vill stöta sig med Expressen om det inte är absolut nödvändigt.

  • Carina Svendsen says:

   När du säger ”givet vad målet ju handlar om” så tolkar jag det som att du tycker att ”media” är viktigare än allt annat i samhället, att ni har en eleverad roll?
   Ser du inte att ni har tappat den positionen, helt av egen förskyllan?

 2. Freja says:

  Ska journalister börja mörda folk i Malmö också. För att visa hur enkelt det. Sen försöka skylla ifrån sig och inte tycka att det ska gå till åtal, för att det bara var i journalistiskt syfte?
  Nej, lagen ska vara lika för alla. Journalister är inget frälse som ska stå över lagen. Bra att Expressen-reportrarna fälldes.

 3. Estetica says:

  Mest förvånande i historien är ju varför Diamant behövde bevisa att det går att köpa vapen..!
  Det vet ju varenda människa att i Malmö är allt till salu..även liv..!

 4. Carina Svendsen says:

  ”Bortsett från två meningar av Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt, intervjuas ingen jurist eller någon annan person som försvarar eller ens problematiserar domen. Alla intervjuade representerar mediesfären och är självklart kritiska”
  Det kan ju vara så enkelt som att man inte hittade någon som ville problematisera domen, eftersom man inte ser några problem med den!?
  Du ville ha en problematisering för att på så sätt stärka den i media allmänt delade åsikten att såväl dom som åtal var fel, du ville kunna säga ”Titta här, nu har vi problematiserat och ifrågasatt, och uppfattningen är att domen är fel”.
  Det enda sättet för en jurist att inte få den rollen i medias dramaturgi är att inte uttala sig.
  Men det är klart, lyssna är ju inte medias starka sida, hade ni gjort det så hade ni uppfattat att dom flesta är ense om att det var en korrekt dom (det finns mycket att kritisera när det gäller rättssäkerheten och juridiken idag, men alla andra orättvisa är inte lika intressanta för Expressen)

 5. medalgi says:

  Är personligen ingen riktig ”fan” av Expressen eller Aftonbladet.
  De utnyttjar sina media plattformer till att skapa en hysteri som egentligen är helt
  irrelevant, saknar statistik, fakta eller vetenskaplig grund. Detta skapar okunniga läsare som för blint tror att allt som skrivs är sant! Men har man okunniga läsare och jobbar i ett ignorant företag så är det inte så konstigt att man till slut gör stupida saker…. Du följde ditt eget skit och hamnade i skiten!