Fildelare kan få internet avstängt i USA

I USA kan nätoperatörer komma att stänga av sina kunder efter fem varningar för upphovsrättsintrång. Detta trots att avstängning från internet funnits vara ett brott mot mänskliga rättigheter av FN. Det är ett frivilligt avtal som nätopererna Comcast, Time Warner, AT&T och Verizon bland andra, ingått med lobby- och branschorganet för amerikanska musikindustrin RIAA, efter påtryckningar från Obama-administrationen.

En tredjepart kommer att övervaka fildelningsnätverk och samla in ip-adresser, skriver Torrentfreak, som sedan sänds till nätoperatören som kommer att skicka ut en varning till användaren. Vid den femte varningen är nätoperatören skyldig att vidta åtgärder.

Det kan handla om att sänka näthastigheten för kunden, eller skicka kunden till en hemsida när den försöker gå ut online med instruktioner för ett samtal. Innan någon av åtgärderna görs har emellertid användaren rätt att be om en oberoende granskning till en kostnad av 35 dollar.

Enligt Greg Sandoval på c|net säger RIAAs VD Cary Sherman att avstängning av internet är med på listan av åtgärder, tills användaren ”går med på att sluta fildela”. Konsekvensen av det kan bli att hushåll vars internet kommer via en telefonlinje kommer inte ens kunna ringa efter en ambulans, konstaterar författaren Cory Doctorow.

Systemet, som kallas ”gradual response”, är till största delen riktad mot fildelning via bittorrent och planeras tas i bruk i juli i år.