FOI JK-anmäler läckorna till Ekot

Totalförsvarets Forskningsanstalt (FOI) har beslutat att lämna in en anmälan till Justitiekanslern om misstänkt brott mot offentlighets- och sekretesslagen, mot bakgrund av Ekots avslöjanden om vapensamarbetet med Saudiarabien.
I Sverige finns ett grundlagsreglerat meddelarskydd som innebär att en myndighet är förbjuden att efterforska en källas identitet. Meddelarskyddet innebär att den som lämnar uppgifter till medier har rätt att förbli anonym. Ändå väljer FOI att anmäla. FOI:s anmälan sker mot bakgrund av att grundlagen gör undantar för brott som ”högförräderi, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott”.
Här ställs alltså värdet av meddelarfriheten mot värdet av att avvärja landshotande verksamhet. Med tanke på vad som framkommit i Ekots avslöjande tycker jag att anmälan snarast är stötande. Någon som tycker annorlunda?
Läs gärna mer om meddelarskydd och källskydd på Sveriges Radios informativa sida Radioleaks.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 kommentarerFlest rösterSenasteÄldst

 1. Carina Svendsen says:

  Det här är försök till populism när den är som bäst.
  Om jag nu har fel i det här, så är det såklart jag som är en idiot, men annars framstår ju Ulf Bjereld som direkt oseriös, han som statsvetare borde vara medveten om detta.
  Meddelarfriheten tillåter ju att man berättar om saker, däremot får man inte lämna ut hemligstämplade dokument. Det är ju en rätt väsentlig skillnad.
  Sen blir frågan mer komplicerad, ska vi först anklaga FOI för att man inte agerar i enighet med dom regler som finns, och nu invända när man faktiskt följer dom regler man har? (om det nu begåtts fel, så är det ju FOI’s skyldighet att anmäla detta)
  Det är så urbota naivt och korkat att vänta sig att FOI skulle utbryta i någon slags lovsång till den som har påpekat fel man gjort, det är ju inte det samhälle som det parti och den generation som Ulf Bjereld representerar har byggt.
  Vi ska såklart inte sälja vapen överhuvudtaget, då hade det här varit ett icke-problem, och världen hade varit något lite bättre.

 2. Carina Svendsen says:

  Om man nu åtalar dom som har lämnat ut och tagit emot dom här uppgifterna, DÅ framstår systemet i all sin absurditet.
  Om vi inte gör det, så är det snarare ett tecken på hur man sopar saker under mattan och låter dom med rätt kontakter komma undan.
  Rättegångar är ju offentliga och det vore fantastiskt med en rättegång där höga representanter från regering, riksdag och statliga verk är med, om något kan man reflektera över varför det ALDRIG händer, varför är det bara dom en nivå under den absoluta toppnivån som åtalas för korruption i Göteborg t.ex, medans Göran Johansson, Åke Jacobsson och P-O Hermansson kommer undan med en schysst pension.

 3. Per Kjellén says:

  FOI:s anmälan riktar sig närmast mot SR som publicerade ett hemligt dokument. Meddelarfriheten berörs inte. Eller skulle SR avslöja sin meddelare?

  • Anders G says:

   I detta första steg riktar sig anmälan inte mot SR. Det FOI ber JK utreda är att häva efterforskningsförbudet. Det som inom kort kommer att hända är att en förundersökning om brott mot tydtnadsplikten inleds. I denna första vända kommer inte SR att involveras alls. Om utredningen däremot visar att det rör sig om grov obehörig befattning med hemlig uppgift kan också meddelaskyddet brytas. Men som sagt, det är primärt läckorna som FOI vill komma åt, inte Ekot.

 4. Anders G says:

  FOI gör nu precis samma sak som FRA 2008. Signalspanarna på Lovön skickade då en anmälan till JK sedan mycket besvärande uppgifter hade läckt ut till media. Informationen visade bland annat att myndigheten FRA vilselett politiker och allmänhet.
  Själva anmälan gav nytt bränsle åt FRA-debatten och var därför ur såväl regeringens som myndighetens perspektiv ett helkorkat inititativ.
  En förundersökning under ledning av Säpo inleddes. FRA:s fula efterforskande av källorna slutade dock inte alls som de hade tänkt sig. Åklagaren (Tomas Lindstrand) och JK (Göran Lambertz) kom fram till att något brott mot tystnadsplikten inte hade begåtts. Uppgifterna var inte av sådan art att det fanns skäl att hemlighålla dem. Kvar satt FRA:s generaldirektör med lång näsa och stukat självförtroende.
  FRA fick redan för tio år sedan hård kritik för att man slentrianmässigt hemligstämplat det mesta. Det förefaller högst troligt att FOI är samma andas barn.

 5. Johanna says:

  Ett litet påpekande bara – meddelarfriheten gäller bara förmedlande av muntliga uppgifter och medger inte utlämnande av handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Eftersom det är handlingar som lämnats till media i detta fall finns inget efterforskningsföbud och det kan (och bör) utredas om brott har begåtts. Tycker du att man underlåta att utreda om någon har begått ett brott bara för ett syftet med ”läckan” anses gott? Det finns inget skydd för källan i detta fall.

  • Anders G says:

   Man kan mycket väl tänka sig en särskild visslarparagraf som ett tillägg i lagstiftningen. Detta har också diskuterats på senare tid. Det saknas inte utländska förebilder. En visslare som avslöjar allvarliga missförhållanden i den offentliga förvaltningen skulle med en sådan tilläggsparagraf kunna undgå straff även då sekretesskyddet brutits. Men då ska det rimligen handla om grova överträdelser från ansvarig myndighets eller beslutsfattares sida. Frågan är om Saudiaffären skulle plats i ett sådant sammanhang.

 6. […] vara anonym. Svenska myndigheter får enligt dessa regleringar inte eftersöka källor, men har i dagarna uppmärksammats bortse från […]

 7. Sven Englund says:

  Hmm, skulle man inte kunna säga att FOI och eventuellt vissa politiker pysslat med lite landsförräderi i det här fallet?