Krönika: Tobias Billström måste ta ansvar för migrationsverkets felaktiga bedömningar

I helgen lyfter ett chartrat plan mot diktaturen Iran, fullastat med politiska flyktingar som alla av olika anledningar tvingats fly landet för sina liv. Dom har sökt sig till Sverige med stor möda i hopp om att leva resterande dagar av livet under samma förutsättningar som du och jag – i fred och frihet. Dom är alla skyddsbehövande och att återvända till landet innebär för merparten av dom ett liv i förföljelse, tortyr och i vissa fall även att straffas med döden. Ingen av dessa har haft något val.
Trots det har migrationsverket och domstolarna beslutat att personerna ska tvångsutvisas. Som boskap kommer dom att lastas för att transporteras och överlämnas till den blodtörstiga diktaturens lakejer. Gränspolisen har i uppdrag att verkställa utvisningsdomarna och kommer, som så många gånger förr, att utföra det med bravur. Vad som sedan händer med dom skyddsbehövande flyktingarna efter överlämnandet tar Sverige inget ansvar för. Och det som hänt under varje enskild asylprocess tar man heller ingen hänsyn till vid en sådan här massdeportation. Sveriges migrationsminister Tobias Billström säger allt som oftast något i stil med att ”Jag kan inte uttala mig i enskilda ärenden, men har full tillit till Migrationsverkets arbete och bedömningar”. Och det vore ju fint, om vi alla kunde förlita oss på just verkets och domstolarnas beslut som om dom vore rättssäkra.
Men så är inte fallet.

Alltför ofta blir vi uppmärksammade på felaktiga beslut som fattats på lösa grunder och som får ödesdigra konsekvenser för dom individer som tvångsutvisas. Fallet pastor Jean är det senast uppmärksammade i media. Men bortom det som media väljer att belysa sker i det dolda otaligt många utvisningar där personerna bedöms att inte löpa någon risk vid återvändandet. Ändå har många fängslats, torterats och i värsta fall även mördats efter utvisning från Sverige. På det plan som i helgen planeras lyfta mot Iran kommer flertalet konvertiter att finnas med, och varje migrationshandläggare bör känna till det faktum att om man konverterar till en annan religion än islam så är det enligt Irans lagar straffbart med döden. Ändå bedömer alltså migrationsverket att dessa personer inte löper någon risk vid återvändande.
En del av problemet med dom felaktiga bedömningarna och besluten som fattas av verkets migrationshandläggare är bristande kunskap och information om den rådande situationen i återvändandelandet. Det saknas uppdaterad landinformation och gamla och utdaterade handböcker ligger ofta till grund för handläggarnas beslut. Men det är bara ett exempel på alla brister i asylprocessen och asylutredningarna. Offentliga upphandlingar och prispresseri möjliggör för undermåliga tolkförmedlingar att få översättningsuppdrag i asylärenden, som därmed redan från start leder till att fallen inte utreds korrekt. Vad gäller dom juridiska ombuden är det ofta en arvodesfråga som leder till att man tar på sig och arbetar med alltför många fall parallellt, och därmed inte kan ägna varje sökande den tid som krävs.
Med tanke på allt detta och många andra faktorer händer det alltså alltför ofta att det är vi, dom så kallade aktivisterna tillika dom som arbetar oavlönat med asyl- och flyktingfrågor, som i slutändan gör skillnad i dom sökandens asylärenden. Det är en vedertagen uppfattning bland flyktingar och papperslösa att myndigheter och ombud inte går att lita på för att få något gjort i rätt riktning. Vi som kämpar för rätten till asyl spelar därför en helt avgörande roll för flyktingars rätt till skydd, och utfallet i om en person får stanna eller ej. Det är aktivisterna och dom ideella som man ska vända sig till för att uppnå resultat. Det är vi som lyfter fram en stor del av bevisbördan i dom olika ärendena genom att tillhandahålla aktuell landinformation, förse med certifierade tolkar och översättare, ordna med sjukvård och läkarutlåtanden och så vidare.
Detta leder också till att det vilar ett extremt stort och tungt ansvar på våra axlar. Varje dag får jag samtal från asylsökanden och papperslösa samt deras anhöriga som desperat ber om hjälp med sina respektive fall och situationer. Det här sätter en press på mig att åstadkomma det som det juridiska ombudet och migrationsverket inte lyckats med. Att rätta till dom fel som migrationshandläggarna har begått. Att rädda en människas liv undan från felaktiga beslut baserade på en felaktig lagstiftning och ett felaktigt utövande av den – som bevisligen är långt ifrån rättssäker. När det gått så långt att det juridiska ombudet är beroende av aktivister för att stoppa utvisningar, då har vi ett problem. Det är onekligen något i rättssystemet som inte stämmer.
Och när det gått så långt att inget mer finns kvar att göra tvingas vi aktivister att ställa upp i mänskliga kedjor utanför förvaren för att hålla blockader mot utvisningar, eller utföra flygplatsaktioner i syfte att få piloterna till att inte lyfta planen. Det är konkreta handlingar med målet att rädda människors liv, men lika mycket är det aktioner för att påvisa hur felaktig och bristfällig den svenska migrationspolitiken och utövandet av den är. Det gäller att se alla dessa samband, och sätta den svensk-europeiska migrationspolitiken i sammanhanget av en kedja som går ända ner till den enskilda aktivisten och det ansvar som vilar på dennes axlar. Ett ohållbart ansvar som vi inte kan, bör eller ska behöva bära.
För att ändra på detta skulle bland annat krävas av migrationsministern att han tar sitt personliga ansvar för hur situationen ser ut. Han skulle kanske behöva gå en kurs i omvärldsanalys för att sedan kunna förmedla den kunskapen vidare, och se till så att handläggarna på migrationsverket får dagsfärsk information om rådande lägen runtom i världen. På så sätt finns chansen att man slutar upp med att höfta hejvilt i besluten som fattas på grund av bristande underlag. Med hänvisning till ovan nämnda problematik kring exempelvis bristfälliga översättare så skulle migrationsministern också kunna föra upp frågan i riksdagen och regeringen, kring vilka konsekvenser som dom offentliga upphandlingarna får för handläggningen av ett asylärende. Det finns en hel rad saker som Tobias Billström kan och bör göra för att förändra läget. Men jag tvivlar på hans vilja att förbättra situationen för dom skyddsbehövande som söker sig till Sverige. Hittills har han inte lyckats bevisa mig fel. Och på grund av hans ovilja att axla sitt ansvar så kan migrationsministern även fortsättningsvis sova gott om nätterna, med vetskapen om att det finns ett gäng outtröttliga aktivister som kommer att fortsätta att bära den tyngsta och största bördan för att rädda människors liv – när inte han själv vill göra det.
Har du frågor till Tobias? Skriv till honom här.
Foujan Rouzbeh
Eldsjäl och aktivist, aktiv i asylrättsfrågan, tidigare genom Amnesty. Initiativtagare till Soppkök Stockholm i syfte att belysa frågan kring hemlöshet och papperslösas situation i Sverige. Twittrar som Foujan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

24 kommentarerFlest rösterSenasteÄldst

 1. Carina Svendsen says:

  Jag ska bara göra en kommentar av det här inlägget, så ska jag vara tyst sen, jag lovar.
  Jag är helt övertygad om att Tobias Billström och alla på Migrationsverket är lika övertygade om sin egen förträfflighet som Foujan Rouzbeh är om sin.

  • Foujan says:

   Hej Carina! Vad tråkigt att du uppfattar mig på det sättet. Vill du förklara varför du får den bilden?

   • Carina Svendsen says:

    Absolut, inte för att jag tror att du lyssnar och lär dig något, men man kan ju hoppas.
    Jag ska försöka att inte gå in för mycket på sakfrågan, dom enskilda fallen, eftersom problemet är att du helt förbiser komplexiteten i frågan, som jag ser det hade du lika gärna kunnat hitta en övergiven kattunge i skogen, tagit hem den till din 2:a i stan/förorten, och tyckt att du räddat den.
    Du är Billströms absoluta motsats, men inte riktigt som du tror, där han är ”inga känslor”, så är du ”bara känslor”, båda är lika farligt.
    Billström hänvisar till ett system som inte fungerar, där är vi helt överens, men sen säger du att du/ni är dom enda som kan rädda dom här människorna, vilket uppenbarligen är en lögn. Du utmålar dig själv som en slags messiahs, som är den enda som ser sanningen. Du kan göra saker ingen annan kan, du ska rätta till fel som alla andra har gjort. Det ger ett lätt narcisistiskt intryck faktiskt. Och vi måste helt enkelt våga lita på dig i den här frågan.
    Dessutom vill du ta hit dom här människorna, till just det Sverige som Billström skapat, ett land som du själv säger behandlar människor som boskap?
    Jag invänder dessutom mot att ”Sverige” skulle kunna rädda någon, Sverige är ingenting, det är ett ord.
    Sverige är du och jag, och när du säger att Sverige ska ta hand om dom här människorna så lyssnar ju du på mig (och andra) lika lite som Billström gör.
    Den realitet som råder (det här är det Sverige du och jag bor i idag, som ju får vara utgångspunkten) så kan vi inte ens om vi vill, realiteten är att det finns inga jobb, det finns inga bostäder, inga pengar, vi bor idag i ett Sverige som börjar att motivera vapenexport och vapentillverkning för att försvara ”jobblinjen”.
    Sen är jag lika kritisk till utvandring som invandring, jag förbehåller mig rätten att ifrågasätta den som lägger all sin kraft och energi på att ta sig till Sverige, snarare än att genomföra förändringar där man är.
    Samtidigt så skuldbelägger vi/ni människor som kämpar för ett bättre Sverige med begrepp som ”rasist” och ”främlingsfientlig”.
    Vi har skapat en värld där vi ska lösa problem genom att flytta runt människor och varor.
    Det är därför du är lika farlig som Billström, du är lika enögd och självcentrerad som han.
    Vad händer om du/ni räddar kvar dom här Iranierna nu? Ska problemen i den regionen lösas genom att alla flyttar därifrån?
    Och jag vill inte höra att vi har det så mycket bättre, för jo, det har vi, men ska vi säga det tills det inte är sant längre?
    Och det är faktiskt rätt intressant att dom som slåss för invandrare ofta är invandrare, så människor som flytt istället för att genomföra förändringar, slåss för att andra ska kunna göra samma sak. Det är också intressant att det alltid anges religiösa skäl, är det inte muslimer som hotas av kristna, så är det kristna som hotas av muslimer, när en av dom saker som faktiskt tjänat oss, är den ökade sekulariseringen (även om forskning/vetenskap/ekonomin, och dess förespråkare börjar få samma roll som religionen tidigare hade)
    Samma förhållanden som du och jag innebär t.ex. att lära sig svenska, det kravet hade jag på mig (sen finns det andra krav och regler, uttalade och outtalade, men jag ska inte gå in närmare på det eftersom jag anser att en del av problemet är att vi idag ställer orimliga krav på människor, det är pensionval, vårdval osv, men oavsett vems fel det är, så har det skapat enorma problem, vi har avhumaniserat samhället, men det vore intressant att se i vilken utsträckning detta skett som ett svar på invandringen, men det går ju inte utan att bli kallad rasist)
    Du säger att dom inte har haft något val, vad är det för trams? Du ifrågasätter med den meningen allt som gör oss till människor, om vi inte har något fritt väl, så är det väl samma naturlagar som tar dom tillbaka tillbaka till Iran. Dom hade ett fritt väl, och det tog dom till Sverige. Vart tycker du vi ska lösa världens problem? Ska alla problem lösas i Sverige? Eller kan vi börja lösa Sveriges problem INNAN vi måste fly?
    Du pratar om rättssäkerhet, det finns ingen rättssäkerhet i Sverige längre, för någon, och det är mycket pga människor som du, som överhuvudtaget inte vet hur rättssystemet fungerar, aldrig har varit på en rättegång, många gånger knappt ens läst dom domar/beslut du har en uppfattning om.
    Men du bara vet att det är fel, för du känner så.
    En annan anledningn till att vi inte har någon rättssäkerhet att tala om är det utanförskap vi ser idag påfrestar samma rättssystem, så, om man ska förenkla, det faktum att vi har tagit emot mer människor än vi kan ta hand om, som då hamnar i rättssystemet, gör att människor som kommer hit nu drabbas. Är lösningen på det att ta emot fler, eller ska hela Sverige utbilda sig till jurister som kan avgöra invandringsfrågor?
    Menar du på fullt allvar att du tycker det är rättssäkert att enskilda personer (som då kan vara människor med kontakter, människor med pengar, politiker) kan gå in och ändra myndighetsbeslut? Är inte det definitionen på rättsosäkerhet?
    Samtidigt så är det ju just det rättssamhället som är Sverige, rättssamhället innebär att alla får sin sak prövad, det innebär inte att alla med automatik får stanna. I din värld så är det såklart det _du_ tycker som är rättssäkert, så alla beslut som går emot dig eller din uppfattning är rättsosäkra.
    Den andra sidan av det här är såklart att du överhuvudtaget inte ser vare sig vad Sverige är, eller vår påverkan på vår omvärld. En anledning till det samhälle vi har, som du (och jag) anklagar Billström för, det totala tjänstemanna/regelsamhället, är ju det faktum att det är vad vi gör idag.
    Det är ingen som tillverkar något, det är ingen som producerar mat, osv.
    Så för att alla ska kunna jobba på kontor, skriva om förändringar istället för att genomföra dom, räkna på jobb istället för att göra dom, så måste det fungera såhär. Så hela världen KAN inte bli som Sverige, tvärtom snarare.
    Men igen, frågan är för komplex för den här typen av diskussioner, men du lägger den som sagt på en nivå där det omöjligt går att ta dig på allvar, vilket såklart både du och dom du talar för förlorar på. Du vill att någon annan ska ta hand om dom här människorna, för det är vad ”Sverige” är, du vill inte ha dom boendes hemma hos dig, du vill inte betala för dom.

 2. Patrick says:

  Du nämner ett helt plan fyllt med politiska flyktingar, men bortser från det faktum att alla dessa individers rätt till asyl prövats var för sig i domstol. Det är lätt att kamma hem en poäng genom att hänvisa till en mängd personer som varken du eller läsaren vet någonting om, och att måla upp ett öde för dessa personer som troligtvis inte stämmer genom att gå på djupet i enskilda fall där felbedömningar gjorts (vilket jag medger att det sker).

  • Foujan says:

   Hej Patrik!
   Till att börja med vill jag göra klart att ALLA inte får sin sak prövad av domstol, så redan där finns en stor missuppfattning.
   Att jag hänvisar till en mängd personer som jag inte vet ngt om stämmer heller inte. Jag är insatt i en del av dom fall som jag skriver om och som berörs av den aktuella utvisningen.
   Målar upp något öde gör jag heller faktiskt inte, utan det är konkreta fakta kring vad en utvisning till Iran innebär, som jag skriver om. Antingen kan man välja att förringa allvaret i frågan på det sätt som jag tycker att du gör, eller så kan man välja att erkänna att det finns ett stort problem i den svenska migrationspolitiken.

 3. Per says:

  Inget debattinlägg som innehåller ”Som boskap kommer dom att lastas för att transporteras och överlämnas till den blodtörstiga diktaturens lakejer.” går att ta på allvar, hur seriöst ämnet än är. Där någonstans försvinner allt förtroende för en objektiv skriven och välformulerad text. Synd.

  • Foujan says:

   Hej Per!
   Du tycker att terminologin och formuleringen är opassande och antyder att jag skulle vara subjektiv? Ordvalen och beskrivningarna här är bara återberättande såsom jag fått upplevelserna förklarat för mig. Vänner och bekanta som själva varit på väg att utvisas (vars utvisningar har stoppats) har förklarat för mig att dom känner exakt så här inför tvångsutvisningar och massdeportationer som dom tvingats varit med om.
   Vi måste lita på deras berättelser och våga se den svenska migrationspolitiken för vad den är, hur jobbigt det än känns att se sanningen i vitögat!

   • eeee says:

    LoL, vi maste lita pa Billstrom kan du lika garna skriva?

    • Foujan says:

     Nej? Om du vill argumentera för ngt som du inte håller med om så vore det till stor hjälp att uttrycka dina tankar lite tydligare kring vad det är du försöker säga.?

 4. Fanny says:

  Mitt hjärta går sönder när jag läser din text. Tack för att du skrev den.

  • Foujan says:

   Hej Fanny!
   Jag är ledsen över att ha upprört dig, men ändå glad för att du orkat ta del av texten. Hoppas att du kan återberätta för andra och föra en dialog med dom du känner kring vad ni tycker att man kan och bör göra för att ändra på situationen. Du kan också skriva en rad till migrationsministern (se länk nedan) och berätta för honom hur du känner. Gör det, det skulle han nog behöva höra!

 5. Piloten says:

  Bra skrivet och väldigt sant. En sammanfattning av svensk migrationspolitik och kampen mot densamma, vilka förstås hänger ihop och hamnar i att ansvaret att rädda liv förskjuts från folkvalda, ministrar och tjänstemän där en person relativt enkelt kan rädda väldigt många liv, till enskilda individer där flertalet personer ibland lyckas rädda ett liv.
  Iran borde ingen utvisas till under några omständigheter. Alla som flytt från Iran anses numera offiviellt vara fiender till staten och lagändringar gjordes förra året för att dessa ska kunna dömas till döden. Under de omständigheterna måste att ha flytt oavsett anledning, utgöra skäl att få full asyl i Sverige enligt de avtal Sverige skrivit på, folkrätten och vanlig förbannad mänsklighet.

  • Foujan says:

   Tack Piloten!
   Ja, det är alltså lagstiftat och straffbart med döden att söka asyl som iranier. Det i sig, om inget annat, borde precis som du säger vara tillräckligt för att beviljas asyl i Sverige.

 6. mattlo says:

  Tack Foujan för en väldigt bra text.
  Det här är varför jag engagerar mig.

 7. […] hela sammanhanget, LÄS hela Foujans hela fantastiska inlägg på Ajour här! window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "144770125567980", status: true, cookie: true, […]

 8. Anki says:

  Tack för en realistisk beskrivning av en smärtsam verklighet i vårt land. Jag kan skriva under på det du skriver till 100%! Skickade just iväg ett mail till ministern. Mvh

  • Foujan says:

   Hej Anki!
   Jag tycker fler borde göra som du, och maila ministern sina personliga tankar kring det jag försöker ta upp i min beskrivning av hur situationen ser ut. Tack för din kommentar och tack för att du läste!

   • Carina Svendsen says:

    Men jag förstår fortfarande inte, ska asylpolitiken drivas av personliga tankar och känslor? Vems? Dina? Mina? Och om dom inte stämmer överens? Ska det gälla även rättsväsendet?
    Det där är ju en typ av känslofascism, du har såklart alltid rätt till dina känslor och tankar, men det är inte samma sak som att dom alltid är rätt.
    Som sagt, du är precis lika vilse som Billström, men i skogen tvärs över vägen från den han är vilse i.

 9. Christian says:

  Intressant att du använder fallet pastor Jean som exempel. Läser man tråden på flashback blir man ju tämligen snabbt övertygad om att pastorn själv iscensatt den tortyr som han uppgav sig ha blivit utsatt för. Media släppte ju ganska snabbt fallet efter att initialt visat ett stort intresse vilket skulle styrka teorin om fejkade bilder. Har du mer information om fallet som inte framkommit tidigare?

  • Johan says:

   Men nu är väl Flashback inte sinnesbilden för objektiv sanning? Då kan man ju lika gärna hänvisa till nationell.nu

   • Christian says:

    Exakt. Därför söker jag fler källor.

    • Foujan says:

     Hej Christian!
     Som Johan skriver så tycker heller inte jag att Flashback är den bästa källan, så det är bra att du söker dig till fler. Tyvärr är det så att ett nyhetsvärde snabbt dör ut, och därför släpper media alltför ofta alla möjliga typer av ämnen som borde lyftas och uppmärksammas långt mer än det görs idag. Om du vill så kan du ta kontakt med Diakonia, som har bekräftat att Jean faktiskt blivit utsatt för tortyr och att hans skador inte är ”fejkade”. Jag tycker att det är tecken på en extremt svart människosyn, när man börjar anklaga flyktingar för att ha iscensatt tortyr och förföljelse. Jag hoppas att du ändrar tankebanor!

 10. […] Migrationsverket i desperation vänder sig till oss flyktingaktivister är inget nytt. Precis som Foujan Rouzbeh skrev på Ajour i mars så händer det att advokater och tjänstemän vänder sig till oss […]