Trängselskattekampanjen: Kan man samla in 45 000 namn på papper i en digital tid?

Som den uppmärksamme läsaren av Ajour känner till genomför Expressens västsvenska edition Göteborgs-Tidningen (GT) en kampanj för en kommunal folkomröstning om införandet av trängselskatt i trafiken i Göteborg. Kampanjen väcker starka känslor, trängselskatten är inte särskilt folkkär. Men kommer kampanjen att lyckas? Det krävs 45 000 namnunderskrifter på fysiskt papper. I vår digitala tid är det kanske, oavsett ändamålet, en oöverkomlig uppgift.
Enligt lagen skall en kommunal folkomröstning hållas om tio procent av de röstberättigade i kommunen kräver en sådan, och om inte två tredjedelar av kommunfullmäktiges ledamöter säger nej. Även om två tredjedelar av kommunfullmäktiges ledamöter i dag är emot en folkomröstning kommer det politiska trycket att vara svårt att stå emot om motståndarna till trängselskatt lyckas mobilisera tio procent av medborgarna för sin sak.
Hur går då kampanjen? Sådär, skulle jag vilja säga. Efter nära tre veckors intensivt kampanjande har lite drygt 8 000 göteborgare skrivit på om kravet på en folkomröstning. Det innebär att GT måste samla in 37 000 ytterligare namn före den 16 februari om målet skall nås. Osvuret är bäst, men jag tvivlar på att GT löser den uppgiften. (S-politikern Leif Pagrotsky och GT har redan hunnit utbyta synpunkter i denna sak.)
Skälen till mina tvivel är två. För det första är det min bedömning att det är lättast att få in namnunderskrifter under de första veckorna av kampanjen. De som är mest negativa till trängselskatt och som starkast förespråkar en folkomröstning är sannolikt också de som är mest motiverade att snabbt underteckna uppropet. De 37 000 som återstår är – tror jag – svårare att övertala än de 8 000 som redan har skrivit på.
För det andra lever vi i en tid som blir allt mer digitaliserad. Om medborgarna i Göteborg hade kunnat kräva en folkomröstning genom ett par klick på nätet är jag övertygad om att GT hade haft goda möjligheter att samla in 45 000 namn. Men så är det nu inte. I stället måste medborgaren antingen leta upp en lista på stan eller i någon butik och där skriva på. Eller så måste medborgaren själv printa ut listan, skriva på, leta upp ett kuvert, frankera, skriva adress och via en brevlåda sända in brevet till GT. Här finns även en integritetsaspekt. Medborgaren måste ange namn med namnförtydligande, fullständigt personnummer samt bostadsadress.
Jag förstår att det inte kan vara annorlunda. I vår alltmer digitala värld finns det ännu inga tillräckligt enkla och säkra tekniker när det gäller den här typen av folkliga manifestationer. Vi har ju heller ännu inte kommit tillräckligt långt för att kunna genomföra digital röstning på valdagen. Men vi har kommit tillräckligt långt i våra digitala vanor och beteenden för att den typ av namninsamlingar som GT nu genomför skall ha en ordentlig uppförsbacke att ta sig an. Även om GT gör sitt bästa att puffa för kampanjen på t ex Facebook och Twitter.
För tydlighetens skull vill jag informera om att jag inte har någon entydig uppfattning i själva frågan om trängselskatt. Jag är ingen varm anhängare av lokala folkomröstningar. Jag tycker att beslut av valda församlingar i de allra flesta fall är ett bättre sätt att förverkliga folkviljan. Men jag tror inte det påverkar min bedömning av GT:s förutsättningar att lyckas med sin kampanj.
Följ gärna debatten på Twitter via hashtagen #votegbg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 kommentarerFlest rösterSenasteÄldst

 1. Intressanta synpunkter Ulf. Dock tror jag att många underskattar:
  1. Hur många som faktiskt har starka känslor kring den här frågan – något vi märkte av när vi skrev en artikelserie tidigare i somras om trängselskatterna. Det var en massiv (och nu menar jag MASSIV) feedback från våra läsare med hundratals på hundratals mejl, telfonen gick (och går ännu) varm osv. I detta återkom ju frågan från läsarna ”när tar någon tag i en namninsamling” gång på gång – vilket till slut ledde till att vi tog tag i det. Vi är ju till för våra läsare och i vår tidnings publicistiska idé står det även att vi skall ta folkets sida mot makten – och här tyckte tusentals Göteborgare och boende i kranskommuner att de blivit bedragna av makten.
  2. Engagemanet över kampanjtiden på sex månader. Visst, man kan säga ”i början skriver de engagerade på” men det finns trots allt över 400 000 människor här som ska nås ut till och det gör man inte på en handvändning, inte ens när ”draken” GP nu hakat på GT:s tåg (no pun intended) och börjat hårdbevaka den här omdiskuterade frågan. Sedan har vi även sedan dag ett och på varje talong sagt och skrivit ut att kampanjen pågår i sex MÅNADER vilket gör att väldigt många talonger finns ute med kanske 5, 10 eller 15 underskrifter som väntar på att fyllas på med fler. De 8198 godkända namnunderskrifter som vi räknat på redaktionen är alltdå långt ifrån alla som skrivit under än så länge, en vild gissning skulle säga att det i alla fall finns närmare 3000-4000 som redan skrivit på, men på lappar som ännu inte skickats in. Det innebär att vi är en fjärdedel till målet på en av sex månader och skulle lyckas nå målet före jul om takten håller i sig i genomsnitt.
  3. Debatten hettar till först i vinter. Trängselskatten införs 1 januari 2013 och ännu har vi enbart märkt början på det engagemang som Göteborgarna och medborgare i kranskommuner har för ämnet och frågan. Många hör av sig till mig och oss varje dag med praktiska frågor om trängselskatten och frågor om hur det faktiskt kommer bli från 1/1 2013 – något som inte har kommunicerats ut särskilt väl av kommun och trafikverket. Därför tror jag att den här kampanjen kommer få sin verkliga fart först i vinter, i november och december – när trängselskatten, dess effekter och kostnader, blir reell för människor som bor här i stan. Då tror jag att du kommer få se en push mot de 45 000 underskrifterna som är vårt mål – som heter duga.

  • Ulf Bjereld says:

   Vi följer med spänning utvecklingen. 🙂 Själv deltog jag aktivt i namninsamlingen mot Operabygget i slutet av 1970-talet. Då samlade vi in en bra bit över 100 000 namn, om jag minns rätt. Men då hade vi en kader som sprang upp och ner i trapphus med namnlistor, vecka efter vecka, månad efter månad. Jag citerar min kollega professor Mikael Gilljam som i ett mejl till mig skriver: ”Jag tror förklaringen är att det är journalister och inte politiska aktivister som driver kampanjen. Kampanjen har inte längre något nyhetsvärde och då skriver dom mindre eller inget och då blir det inga fler namn. Jag gissar att det bara finns GT:s hemsida och en massa listor som ligger överallt. Det som måste till är typ 200 hårt arbetande aktivister med namnlistor på gator och torg.”
   I en digitaliserad tid är det svårt att mobilisera ”200 hårt arbetande aktivister” med namnlistor på gator och torg och i trapphus.

 2. Per Karlsson says:

  Folkomröstningen hade kanske inte behövts om väljarna hade varit informerade vid föregående val till kommunfullmäktige. Enligt artikel i G-T igår är så inte fallet.