Ingen korrelation mellan invandrare och otrygghet

Sveriges kommuner och landsting har jämfört fyra faktorer per tusen invånare i landets kommuner: Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, anmälda våldsbrott, utvecklade bränder i byggnad och antal inskrivna på sjukhus minst ett dygn till följd av oavsiktliga skador.
Jag tänkte; här har någon bemödat sig om att producera en massa högkvalitativ statistik som är helt öppen och här finns en chans att slå sönder fördomar. Eftersom jag ändå satt med mitt statistikprogram öppet och arbetade med min forskning passade jag på.
Jag hämtade information om andelen av befolkningen med utländsk bakgrund i alla Sveriges kommuner på SCBs webplats. Där definieras en person med utländsk bakgrund som en person med 2 föräldrar födda i utlandet, eller att man själv född i utlandet.
Sedan gjorde jag en scatterplot i SPSS med andelen med utländsk bakgrund på Y-axeln och SKLs sammanvägda otrygghetsindex på X-axeln.

Sambandet mellan två faktorer (i detta fall utländsk bakgrund och otrygghet) uttrycks som R^2 (korrelationskoefficient) och går mellan -1 och 1. 1 betyder att det är ett perfekt positivt samband och -1 att det är ett perfekt negativt samband. 0 betyder att det absolut inte inte finns något samband. I detta fall är R2=0,0004. Det är så nära noll man kommer i sådana här sammanhang.
TEXT: Theo Bodin, läkare och ordförande Socialistiska läkare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

17 kommentarerFlest rösterSenasteÄldst

 1. omitted variable bias says:

  Ska inte påstå att jag hävdar motsatsen men detta är inget bevis alls. Ajour skulle kunna ändra rubriken till ”Ingen korrelation mellan invandrare och otrygghet”. Som alltid: korrelation och kausalitet, två olika saker.

  • H. Erp says:

   Vi får hoppas att det är någon rubriksättare som varit i farten. Statistics 101 lär oss att man inte kan bevisa att något inte finns, studien misslyckas bara med att förkasta nollhypotesen. Besides, är det r (korrelationskoefficienten) eller r^2 (coefficient of determination) som avses? -1 <= r <= 1 och 0 <= r^2 <= 1.

  • Point taken. Det är jag som är den slarvige, ovetenskaplige rubriksättaren. Nu är den ändrad, är det bra?

   • Johan Andersson says:

    Hm, rätt nöjd. Man bör kanske också lägga till följande edit.
    Uppdatering:
    Man ska dock alltid i dessa sammanhang vara försiktig med hur man tolkar korrelationer eller avsaknaden av korrelationer. Delvis är variabeln som mäter bränder, brott och skador inte att likställa med otrygghetsfaktorer i stort. Delvis finns det också en risk att andra variabler som inte tagits med i analysen kan ha en effekt som skulle ge andra resultat. Slutsatsen av denna analys bör därför inte tolkas som ett absolut bevis på att invandring inte leder till otrygghet.

 2. Johan Persson says:

  Helt klart att skidolyckorna i Sälen inte ökar med invandringen. Kanske hänger samman med skidbackarna.

 3. Johan Andersson says:

  Ajour, varför publicerar ni nånting som inte är ett bevis och sen kallar det för ett bevis?
  Är det inte just såna här ogrundade ideologiska påståenden, slutsatser av felaktig dataanalys, som skadar debatten om invandring?
  Ändra rubriken!

  • Johan Andersson says:

   Jag vet inte om ni på Ajour förstår hur detta också skadar Ajour. Det började som en seriös sajt men har artat sig till att en bli en SD-bash. Jag gillar inte SD, men Ajour gör bort sig när ideologin gått så långt ifrån en balanserad och välgrundad journalistik att man publicerar detta.

  • Johan Andersson says:

   Jag vet inte om ni på Ajour förstår hur detta också skadar Ajour. Det började som en seriös sajt men har artat sig till att en bli en SD-bash. Jag gillar inte SD, men Ajour gör bort sig när ideologin gått så pass långt ifrån en balanserad och välgrundad journalistik att man publicerar detta.

   • Erik Andersson says:

    På vilket sätt är det SD-bash att det inte finns korrelation mellan antalet invandrare och otrygghet? väldigt flummig tolkning lol Ö_o

 4. Andvare says:

  Bra försök…. Det finns bara några hakar.
  Ingen har hävdat att andelen olyckor (oavsiktliga skador) skulle öka som en konsekvens av invandring. Men det är en av de faktorer som vägs in i detta trygghetsindex.
  En faktor som gissningsvis är rätt stor i sammanhanget. Halk- och fallolyckor som leder till sjukhusvård är förmodligen betydligt vanligare än misshandelsfall, bränder och inbrott.
  Inte heller är det någon som påstått att utvecklade bränder ökar med andelen invandrare. Anlagda bränder, ja, i vissa utsatta områden (bilbränder) men inte i övrigt.
  Så egentligen bevisas något helt annat av Theo Bodin. Nämligen att statistik är svårt, och som man ropar får man svar. Man kan alltså inte använda en undersökning som är skräddarsydd för kvantifiera en sak (kommunernas säkerhetsarbete) för att bevisa något helt annat (trygghetsnivå relativt kulturell diversitet) De faktorer som behöver studeras är inte identiskt samma.
  I SKL:s studie lär exempelvis kommunens breddgrad i kombination med nivån på snöröjning, sandning och saltning ha en mycket högre genomslagskraft än andelen utrikes födda…
  Eller som i fallet Sälen, dess tillströmning av festande och skidåkande turister.

  • Tore Pearson says:

   Inte nog med att daliga slutsatser ar dragna pa ett daligt underlag, det ar dessutom gjort pa ett felaktigt vis!
   ”It is not even wrong…”

 5. kandidat i statistik says:

  Prova att logaritmera datat forst sa kommer du nog att fa ett annat resultat!
  Jag hoppas att du inte forskar inom nagot som har med statistik att gora 😉

 6. doktorand i statistik says:

  Inte första gången man stöter på läkare som tror de är experter på allt och använder metoder de inte begriper sig på och missbrukar statistik…
  För det första är det meningslöst att göra en bivariat analys och sedan försöka uttala sig om sambandet när så mycket annat uppenbarligen på verkar otryggheten. För det andra undersöker din bivariata analys huruvida det finns ett linjärt samband eller ej. Är ett linjärt samband rimligt? För det tredje är det bra (även om alla förstår vad du menar) skiljer på R^2 och r samt placerar rätt sak på rätt axel. Det tar åtminstone bort en del av amatörmässigheten.

 7. Fråga says:

  Varför ljuger du om att grafiken är gjord i Spss? Den är ju gjord i R. Myyyycket som är fel…