Högskoleverkets utvärderingssystem får underkänt

Under måndagen kom svaret från något som många inom högskolesektorn hade väntat på, den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen för högre utbildning (ENQA) var äntligen färdig med sin granskning av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem i högre utbildning. Resultatet: Underkänt.
Universitetskansler Lars Haikola, chef för Högskoleverket, säger i pressmeddelandet:
– Högskoleverket beklagar att ENQA funnit att Högskoleverket inte tillfredsställer medlemsvillkoren. Sveriges utvärderingssystem är en konsekvent del av Bolognareformen som vi tror kan bidra till den europeiska debatten om kvalitetssäkring.
Högskoleverket kommer alltså inte kunna vara medlem i ENQA (som de själva var med och grundade) om de inte under de nästkommande två åren anpassar sitt utvärderingssystem till den europeiska standarden ESG, vars kriterier togs fram i syfte att säkerställa att medlemsorganisationer (som utvärderar kvalitet) bl.a. har tillförlitliga peer review-system. Högskoleverket kommer enligt sitt pressmeddelande inte att göra nödvändiga förändringar, utan kommer att fullfölja utvärderingscykeln till 2014, efter den planerade omorganiseringen av myndigheten nästa år.
I sitt brev till universitetskanslern betonar ENQA:s ordförande, Achim Hopbach, att Högskoleverket som myndighet är en professionell organisation och att det snarare är utvärderingssystemets utformning som lett till beslutet:

I would like to conclude by emphasising that the report reconfirmed the high professionalism of the Agency and its staff. Since HSV is a founding member of ENQA, and has always been a Full member and forerunner in the development of external quality assurance in Europe, we hope that the Agency takes the opportunity to work on its procedures in the next two years, to align them to the European Standards and Guidelines.

Högskoleverket är än så länge försiktiga med att tolka vilka konsekvenser beslutet kan få. Till tidningen Lundagård kommenterar Högskoleverkets stabschef Lennart Ståhle beslutet så här:
– Det är ett antagande att detta kommer att få så avsevärda konsekvenser.
Han fortsätter:
– Det var ett ganska väntat beslut, med tanke på att de metoder vi använder skiljer sig så mycket från de standarder som sammanställts i ESG.

Utbildningsdepartementet kommenterar idag i ett pressmeddelande så här:
– Den övergripande inriktningen på vårt utvärderingssystem, med fokus på studenternas resultat, ligger fast. Det kan dock bli aktuellt att komplettera systemet. Universitetskanslersämbetet ska arbeta med att utveckla systemet så att vi inom två år uppfyller ENQA:s riktlinjer, säger statssekreterare Peter Honeth.
Varför är frågan viktig?
Det här utvärderingssystemet har redan blivit underlag för mediers och även lärosätens egna bedömningar av utbildningskvalitet. Om blivande studenter, både inhemska och internationella, använder sig av bedömningarna för att avgöra var de ska studera återstår att se. Högskolor och universitet som erbjuder kurser som inte uppfyller kvalitetsbedömningens krav måste lägga ner kurserna om de inte anpassas efter kriterierna i kvalitetsutvärderingen. De utbildningar som, tvärtom, får ett gott betyg från utvärderingen kommer att få ökade anslag (från 2013).
Riksdagen beslutade att Högskoleverket skulle använda det här kritiserade utvärderingssystemet för att granska kvaliteten på svenska högskolor och universitet efter förslag från Utbildningsdepartementet under Tobias Krantz (FP), dåvarande forsknings- och högskoleminister. Propositionen hette då ”Fokus på kunskap” och utsattes för mycket kritik från lärosäten, studentorganisationer, fackliga organisationer och även Högskoleverket självt.
Konflikten mellan Högskoleverket och Utbildningsdepartementet ledde till slut att den dåvarande universitetskanslern Anders Flodström avgick från sin post som chef för Högskoleverket.
Ajour fick tag på Livija Ginters, ordförande för Stockholms universitets studentkår:
Hur tolkar du beslutet från ENQA?
– Beslutet var nog inte så oväntat. Ett europeiskt organ som består av organisationer som utvärderar och mäter kvalitet underkänner utbildningsdepartementets och HSV:s syn på vad kvalitet är inom högskolan. HSV säger själv på sin hemsida att ett godkännande är viktigt då det ger legitimitet för systemet – något man inte har fått i och med ENQA:s beslut. I förlängningen hotar detta svenska lärosätens rykte internationellt vilket också kan få negativa effekter för studenter som vill läsa eller arbeta utomlands efter examen.
Hur bör man gå vidare med frågan?
– Det jag hoppas på är att detta återigen får upp debatten kring hur vi kan säkerställa att studenterna har tillgång till en högkvalitativ utbildning genom hela sin tid på universitet och högskola.
Läs mer: Bloggaren Christian Stråhlman, Sveriges Universitetslärarförbund, Nicke Grundberg, Uppsala Universitets rektor Eva Åkesson, Stockholms universitets rektor Kåre Bremer och Karlstads universitets rektor Åsa Bergenheim.
Lästips: magasinet Fokus om ”Högskolehärvan”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 kommentarerFlest rösterSenasteÄldst

  1. […] kommentarer: SULF, Christian Stråhlman, Eva Åkesson, Kåre Bremer, Ajour, Åsa Bergenheim. Se även ENQA:s utlåtande från april som pdf. Share this:FacebookTwitterSkriv […]

  2. […] och Tintin (MP3). Mellan 06:02 och 07:35 pratar de om vad jag har skrivit på Ajour om gällande #ENQAgate och […]