Ny unik undersökning: 87.000 svenskar aktiva på Twitter

Ikväll har Ajour som första svenska media fått titta närmare på en undersökning kring svenskarna och Twitter gjord av Aitellu. Siffrorna som presenteras är onekligen intressanta.

2010 genomförde Intellecta och Hampus Brynolf den senaste stora undersökningen kallad Twitter Census i vilken man kom fram till att antalet svenska konton totalt vid tidpunkten för undersökningen var 127.000. Av dessa hade 36.000 twittrat minst en gång de senaste 30 dagarna och benämns därför som aktiva.

Ett år senare finns det enligt Aitellu 153.000 svenska konton av vilka 87.000 har varit aktiva enligt samma kriterier som ovan.
Det skulle i så fall betyda att antalet svenskar på Twitter ökat med cirka 20% medan antalet aktiva mer än fördubblats.
Siffrorna ska också ställas i relation till undersökningen Svenskarna och Internet 2011 där det angavs att 7% av Sveriges befolkning hade ett konto på Twitter. En siffra som med stor sannolikhet var överdriven på grund av för liten urvalsgrupp.

Att siffrorna skiljer sig åt kan ha flera förklaringar varav en är att metodiken bakom respektive undersökning skiljer sig åt. Intellecta valde att enbart söka på språket i tweetsen för att hitta svenskar följt av crowdsourcad hjälp med urval av osäkra konton, medan Aitellu använt sig av den plats som användarna lagt in under rubriken Location samt texten de skrivit i sin presentation (Bio).

Intressant är att SVT verkar ha högst representation bland mediaföretagen med 258 personer som nämner det i sin presentation. På andra plats hittar vi TV4 tätt följt av Aftonbladet. Hela 1 702 personer anger att de är journalister. Det är intressant eftersom många menar att mediaföretag är överrepresenterade på Twitter och även om mängden är stor och det onekligen verkar populärt bland anställda inom dessa är det ingen totalt dominans vi ser.
Som jämförelse är det värt att nämna att 669 personer nämnt Justin Bieber i sin presentation. Det är min högst personliga reflektion att just Bieber bidragit starkt till att antalet tonåriga svenskar under en period ökade drastiskt.

Största stad är inte otippat Stockholm (39 096 konton) följt av Göteborg (10 164), Malmö (5 291) och Uppsala (3 066).

Det första svenska kontot skapades av @dahnielson 22 juli 2006 och var aktivt så sent som för en timme sen.
I dagsläget är det i särklass mest följda svenska kontot @notch (skaparen av Minecraft) som när undersökningen gjordes hade 493 134 följare (idag har det ökat till 551 946).
Men flest tweets av alla svenskar har @MrFyhr skrivit – nästan 365.000. Mycket talar dock för att det inte är en person som skriver alla för hand.

Hur kommer det se ut om ett år och vad kommer vi se den dag Twitter själva släpper siffrorna?

 

Läs även Emanuel Karlstens analys – Därför är Aitellus twitterundersökning viktig