Nykter alkoholist?

Den här kommentaren tycker jag är intressant:


Jag känner mig delvis träffad av den. Jag brukar inte ifrågasätta människor som inte dricker, just på grund av tanken att de kanske har alkoholproblem? Kanske är det en nykter alkoholist, och i så fall vill jag ju inte vara den som ifrågasätter nykterheten. Jag vill heller inte vara den som drar upp ett så ”tråkigt” samtalsämne på en fest.

Jag skulle vilja höra fler erfarenheter från just nyktra alkoholister, hur de upplever detta. Är det svårare att stå emot när folk frågar? Eller kanske enklare, eftersom det ges tillfälle att förklara?