Polen är Europas största datamissbrukare

Via EFF: Sedan datalagringsdirektivet infördes i Polen 2009, har det löpande rapporterats om seriösa brister i systemet. Polska myndigheter begärde t.ex. ut data 1,85 miljoner gånger förra året, en halv miljon fler än året innan. Deras lagstiftning tillåter användande av insamlad data i en närmast obegränsad form och både säkerhetsorganisationer såväl som poliser kan komma åt informationen utan någon nämnvärd juridisk process. Vid minst två olika tillfällen har exempelvis säkerhetsorganisationer använt sig av insamlad data för att utforska vem eller vilka källor journalister använt sig av. Flera organisationer försöker nu få datalagringsdirektivet upphävt, dels pga rapporter om datamissbruk, men även för att det inte finns någon statistik för att grov brottslighet påverkats med hjälp av verktyget, vilket var intentionen med direktivet. I Sverige föreslås polis kunna hämta ut användardata utan misstanke om brott i Polismetodutredningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *