Scanpix stämmer Google News

Bildbyrån Scanpix har lämnat in en stämningsansökan mot Google — där de kräver 5 miljoner i ersättning för sina upphovsrättsskyddade fotografier som syns på Google News. De förbehåller sig även rätten att justera summan om fler bilder listas på Google News efter 20 februari 2012. 

Enligt Scanpix har de försökt att föra en dialog med Google angående detta sedan 2008, men inte kommit nånstans. I avtalen med sina kunder begränsas nyttjanderätten, och de tidningar som köpt in bildmaterial är de enda som får använda dem. Bilderna letar sig vidare till Google News via en automatiserad funktion och bilderna är aldrig större än tumnagelformat.

2010 slog HD fast i en dom att även s.k tumnaglar omfattas av upphovsrätten, något som nämndes i vår artikel om satirbloggaren som fick brev från DN. Fotografier ansågs vara en återpublicering oavsett om det ingick i en skärmdump och är i förminskat format.

Scanpix vill även att rätten ska ”förbjuda Google att fortsätta framställa exemplar av identifierbara Scanpixbilder”. Svenska Google News svarar enligt Medievärlden att det är upp till upphovsrättsinnehavare att själva lägga in tekniska hinder för att förhindra att bilder indexeras och publiceras på andra platser. Detta är emellertid inte helt oproblematiskt.

Idag används standarden robot.txt för att tala om för Google och andra sökmotorer att inte indexera en sida. Det klarar inte av att sortera ut vissa element ur en sida — det är själva adressen som sorteras bort ur indexeringen, i praktiken allt eller inget. Det innebär att om det är en bild med i artikeln, så blir den också indexerad av sökmotorn.

En del av problemet är också att de flesta medier vill bli indexerade av sökmotorer, men alla vill inte — som de ser det — generera innehåll till en nyhetsförmedlande plats. Som exempel: I maj förra året beslutade en Belgisk domstol att den regionala News-versionen av Google gjorde intrång i tidningars upphovsrätt genom att citera inledningen av artikeln. Samtidigt skapade det oro när det visade sig att Google inte indexerade tidningarna det angick alls under en period.

Nyhetsförmedlingstjänster online har överlag skapat stora diskussioner. I februari i år, t.ex. kom domen i en ”upphovsrättstribunal” i Storbritannien (pdf), mot Meltwater News som dömdes att betala licenser till nyhetens orginalförmedlare. Samma dag som domen publicerades följde Associated Press efter ett antal Kanadensiska nyhetsmedier och stämde företaget.

Förutom 5 miljoner i ersättning, så kräver Scanpix även drygt 4 miljoner kronor i ränta – samt ”230 000 kronor från dag för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker”.