Spelar det någon roll att 41 procent av Sveriges journalister är Miljöpartister?

I kväll söndag blev det rusning på twitter när SVT Agenda presenterade professor Kent Asps undersökning som visade att 41 procent av landets journalister sympatiserar med Miljöpartiet. Starkast är överrepresentationen bland dem som arbetar inom bevakningsområdet politik/samhälle – där uppgår andelen journalister som sympatiserar med Miljöpartiet till 46 procent. Hela undersökningen återfinns här.Länge var det Vänsterpartiet som var mest överrepresenterat bland svenska journalister. År 1999 var det till exempel 31 procent av journalisterna som sympatiserade med Vänsterpartiet. Själv gick jag Journalisthögskolan i Göteborg 1975-77 och då var vi verkligen vänster – alla i klassen utom fem om jag minns rätt. Lars Adaktusson – som medverkade i kvällens Agenda – gick ett år före mig och han stack ut redan då genom att göra sin praktik på tidningen Dagen. (OBS – rättelse! Lars Adaktusson har meddelat mig att han inte alls gjorde sin praktik på Dagen utan på Dagens Eko. Jag kan bara förbehållslöst be om ursäkt för mitt falska minne, väl i klass med när Lars Ohly var övertygad om att han spelat fotboll med Nacka Skoglund.)

Det parti som tappat mest stöd bland svenska journalister är Socialdemokraterna. År 1968 sympatiserade 46 procent av Sveriges journalister med Socialdemokraterna – år 2011 hade andelen minskat till 14 procent. Då skall vi komma ihåg att undersökningen genomfördes under perioden oktober 2011 – februari 2012, det vill säga när Juholt-affären och ledarkrisen inom Socialdemokraterna pågick för fullt.

Kent Asps resultat väcker starka känslor, inte minst bland journalisterna själva. Av de som märktes mest på twitter var det ingen som (vad jag såg) sade sig ha besvarat enkäten. Bortfallet i undersökningen var på 40 procent, vilket är helt normalt för den här typen av studier. Däremot är det intressant att spekulera kring om bortfallet har betydelse för resultatet. Finns det något som talar för att Miljöpartiets överrepresentation skulle påverkas av bortfallet? Möjligen är det så att den grupp journalister som anser att det är viktigt att vara ”opolitisk” är överrepresenterad i bortfallet (det vill säga valde att inte svara på enkäten) och att Miljöpartiet är underrepresenterat i den gruppen. Det kan ligga något i en sådan tolkning. Men i huvudsak tror jag att undersökningen speglar verkligheten.

Är det då ett problem att Miljöpartiet är så överrepresenterat bland svenska journalister? Nej, jag tycker inte det. Om det är något problem är det snarare – vilket Vänstra Stranden påtalade på twitter – om journalister tenderar att ha samma klassbakgrund och samma erfarenheter (vilket i sin tur kan ha påverkat deras partisympatier). Jag har tidigare skrivit om hur den opartiska journalistiken utmanas i vårt digitaliserade, individualiserade samhälle och att begreppet opartiskhet nog måste definieras på nytt för att bli relevant. Asps undersökning utgör utmärkt bränsle för en sådan diskussion.