Svenska Bibelsällskapet skickar hotbrev till Fribibel

BibelnSvenska Bibelsällskapet är den organisation som å statens vägnar förvaltar upphovsrätten till Bibel 2000, vilken är den senaste, mest gedigna svenska översättningen av bibeln. De har som målsättning att göra bibeln känd och använd, men har fått kritik för krånglig och kostsam upphovsrätt även för den som vill använda texten icke-kommersiellt.
Under hösten 2011 hade en grupp teologer från olika håll tröttnat på Svenska Bibelsällskapets regler för användning av Bibel 2000 varpå de startade projektet Fribibel. Projektet är tänkt att skapa en översättning som är helt fri att använda för vem som helst och som också är fullständigt transparent och inbjudande i sitt skapande. Översättningen sker med hjälp av Mediawiki, vilket är samma verktyg som Wikipedia använder.
Med jämna mellanrum skickar olika organisationer hotbrev till mindre sammanhang som de tycker hotar upphovsrätten och verksamheten. Men under de drygt 18 månader som Fribibel legat uppe har de inte hört ett ord från Svenska Bibelsällskapet – förrän nu, då de fick motta ett brev där Svenska Bibelsällskapet, genom sin generalsekreterare Krister Andersson, bad dem ta bort en bloggext. I bloggtexten stod bland annat:
”Problemet med de stora översättningarna, är att de inte får användas hur som helst. En präst eller pastor som använder Bibel2000 måste exempelvis betala licensavgift om denne använder större mängder bibeltext i exempelvis en konfirmationsgrupp. En student i teologi måste också betala, om antalet verser överstiger vad som vanligtvis citeras i en C-uppsats. Det innebär att universitet och teologiska högskolor måste lägga stora pengar på licensavgifter, i stället för exempelvis referenslitteratur eller att anställa nya doktorander.”
Svenska Bibelsällskapet menar i sitt brev att Bibel 2000 visst är fri att använda icke-kommersiellt och skriver vidare: “Texten måste avlägsnas inom en vecka. Annars kommer vi att vidta rättsliga åtgärder.”
Det finns givetvis en mängd olika saker som är märkliga med detta. Hur rimligt är det exempelvis att skicka ett hotbrev till en rörelse med samma syfte som sin egen utan att först ha tagit en kontakt?
Vad som vidare är än svårare att förstå är hur Fribibel, eller någon annan heller för den delen, skulle kunna veta att Bibel 2000 är fri att använda för icke-kommersiellt bruk. På deras webbplats finns ingen information om undantag för icke-kommersiellt bruk utan bara hur royalty ska räknas ut i olika fall och hur texten inte får användas. Däremot hänvisas till ett avtal från 1999, som dock inte är tillgängligt på webben.
Efter att Fribibel startade tycks ändå Svenska Bibelsällskapet ha ändrat praxis. Innan dess fanns inte Bibel 2000 tillgänglig på webben på annan plattform än Svenska Bibelsällskapets egna, trots att ett flertal utvecklare hade försökt sluta avtal för icke-kommersiellt bruk. I november 2011 kom, efter lång förhandling, Bibel 2000 med i världens största bibelapp Youversion – under 2011 den 33:e mest nedladdade appen i App store. Därtill lanserades den svenska appen Tidegärden (Android, Ios) med texter från Bibel 2000 i januari 2012 utan kostnad. Teologerna som driver Fribibel menar att det är uppenbart att licensvillkoren har ändrats.
Fribibel har inget intresse av konflikt med Svenska Bibelsällskapet utan ändrade direkt den påtalade texten. Mackan Andersson som var en av initiativtagarna säger till Ajour:
– Jag blev ledsen på att de inte tog kontakt med oss utan hotade med världsliga rättsliga åtgärder i stället för ett trevligt mail. Jag förutsätter att det var ett misstag från Krister Anderssons sida, då vi är kristna syskon och kristna syskon inte gör så mot varandra. Och jag är jätteglad att de ändrat sina licensvillkor så att användningen av översättningen blir lättare.
Trots att Bibel 2000 nu verkar kunna användas utan kostnad för icke-kommersiellt bruk så är han ändå inte helt nöjd med hur upphovsrätten för den skattefinansierade Bibel 2000 ser ut.
– Kulturpolitiskt är Bibel2000 en gigantisk fail, då vi alla redan betalat för arbetet en gång. Det innebär att vi alla borde ha rätten att citera ur arbetet. Vi har redan köpt den.
Utifrån detta och den transparens deras arbete erbjuder menar Mackan Andersson och Fribibel att deras projekt har fortsatt legitimitet och ett viktigt uppdrag, påtryckningarna till trots.
Svenska Bibelsällskapet har fått möjlighet att kommentera men avböjt.
Uppdatering 18/4 kl 09:48: Svenska Bibelsällskapet har nu hört av sig och förtydligat hur upphovsrätten för Bibel 2000 ser ut. Texten har aldrig varit belagd med royalty för icke-kommersiellt bruk. Generalsekreterare Krister Andersson skriver: ”Det är inte vanligt att man i juridiska texter (såsom i juridiken runt copyright) explicit skriver vad man får göra, eftersom det skulle kräva en lång rad preciseringar med tillhörande undantag. Således har copyrighttexten på vår webbplats fokus på uppgifter för kommersiellt bruk.”
Krister menar också att hotbrevet de skickade blev fel: ”Vi var mycket måna om att uppgifterna som gällde oss och copyrighten för Bibel 2000 skulle korrigeras och vi meddelade detta i brevform. Med facit i hand hade ett telefonsamtal varit att föredra.”
Vidare skriver han om Fribibel: ”Vi är positiva till allt som handlar om att göra Bibeln översatt, känd och använd och önskar dem lycka till framöver. De är välkomna med frågor om de eventuellt undrar över saker.”
TEXT: Nils Bryntesson, arbetar med social video och webb på @brynte media, tidigare pastor på internet i projektet Amen.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

10 kommentarerFlest rösterSenasteÄldst

 1. […] fick möjlighet att skriva i nättidningen Ajour om ett hotbrev från Svenska Bibelsällskapet till projektet Fribibel. Det har förvisso inte så mycket med @brynte media att göra men kan ändå va intressant att ta […]

 2. Anders Josefsson says:

  I artikeln är en länk fel och pekar mot fribibel.org som är en norsk podcast-version av bibeln. Misstänker att länken ska gå till fribibel.se

 3. När Bibel 2000 presenterades på Bokmässan back in the days (jag minns inte om det var innan, 1999, eller först 2000) ställde jag en fråga till dem om upphovsrätt. Jag undrade om den såsom publicerad som en SOU skulle vara fri från upphovsrätt.
  Jag fick ett svar ungefär i stil med: ”Ja, det var ju en risk för det, men vi lyckades trixa till det för att undvika det!” (nöjd min)

 4. Tommy Tolf says:

  På vilket sätt är Bibel 2000 skattefinansierad?

  • Markus says:

   Det är den inte. Det var främst Svenska kyrkan som stod för fiolerna.

   • brynte says:

    Då var väl iofs Svenska Kyrkans inkomst fortfarande skattebaserad?

    • Markus says:

     Kyrkoavgiften togs upp från medlemmarna via Skatteverket precis som nu.
     Den stora skillnaden var att Svenska kyrkans ledning stod under riksdag och regering. Det var också riksdagen som beslutade om bibelöversättningen.

     • Jonas says:

      På vilket sätt Bibel 2000 är skattefinaniserad? Översättningen bedrevs som en Statens Offentlig Utredning (SOU 1999:100). Några gör gällande att den kostade staten omkring 70 miljoner för det arbete som bedrevs av Bibelkommissionens från 1972 till 2000. De pengarna tog väl direkt ur statsbudgeten. Därefter överläts copyrighten till Svenska Bibelsällskapet där intäkterna från försäljningen skulle samlas i en fond – Bibelfonden – som ska användas för framtida Bibelöversättningsprojekt. Jag tror inte att Svenska kyrkan stått för några kostnader. Projektet var ju inte inomkyrkligt.