Arkiv för
arabiska våren

7 mars

Ny forskning om den Arabiska våren och kampen om nätet

Vilken roll spelade framväxten av sociala medier för den Arabiska våren? Saken är omtvistad. En del menar att Facebook och Twitter underlättade den politiska mobilisering som ledde till störtandet av auktoritära regimer i Mellanöstern. Andra menar att de sociala medierna spelade en begränsad eller rent av ingen roll alls. En helt ny studie ger viss vägledning i frågan. Läs vidare →

4 april

Vilken betydelse hade framväxten av sociala medier för den Arabiska våren?

Jag har följt ett antal seminarier på ISA:s (International Studies Association) konferens i San Diego som behandlat frågan om vilken betydelse sociala medier som Facebook och Twitter haft för demokratirevolterna i Nordafrika och Mellanöstern, den så kallade Arabiska våren. Här följer min tredje och avslutande, syntetiserande text kring sociala medier och politisk mobilisering, från  min vistelse i soliga San Diego.  Läs vidare →

31 oktober

Staten som bråkar med sina medborgare på Twitter

https://www.youtube.com/watch?v=J-ZwAuGq-PY?rel=0″ frameborder=”0″ width=”385″ height=”225″>
Maryam Al-Khawaja på The Internet and Democratic Change

Bahrainska regeringen använder sig av inhyrda PR-byråer för att attackera och förstöra politiska diskussioner i sociala medier. Det berättar Maryam Al-Khawaja, människorättsaktivist från Bahrain. Ajour har träffat en av aktivisterna som var med och skapade den arabiska våren.
Maryam Al-Khawaja kommer från Bahrain, och hon kallar det landet som glömdes bort i den arabiska våren. Det har en yta som motsvarar mindre än en femtedel av Gotland, och en befolkning lite större än Stockholm stads. När fokus under vårens revolutioner legat på länder i större närhet till Europa, som Libyen, eller med större betydelse för mellanösterns politiska och sociala trender, som Egypten, har det oljerika öriket alltså på ett beklagligt – men mediedramaturgiskt högst logiskt – sätt hamnat i bevakningens bakvatten. Detta trots att Bahrain beskrivits som ofritt och med en kraftig begränsad yttrandefrihet av exempelvis den amerikanska demokratiorganisationen Freedom House. Läs vidare →