Arkiv för
diskrimineringsombudsmannen

22 november

Turteatern DO-anmäld för SCUM-manifestet

Den omdebatterade uppsättningen på Turteatern av Valerie Solanas radikalfeministiska text SCUM-manifestet har nu blivit anmäld till diskrimineringsombudsmannen. Ajour har tagit del av anmälan, där anmälaren, som är en professor emeritus i informatik på Umeå universitet, skriver att han vill få uppsättningen av pjäsen provad för ”hets mot folkgrupp, uppvigling till upplopp, och diskriminering”. Detta med referens dels till att man efter Matti-affären inte tillåts framföra en lagbrytande text i förevändningen att det är konst, och dels till att han under själva pjäsen blivit tillsagd att sitta på en viss plats på grund av hans kön. DO bekräftar att de mottagit en anmälan mot pjäsen i fråga, men kan inte ge något svar angående handläggningstid eftersom ärendet har inte tilldelats någon handläggare ännu.
Erik Holmström, pjäsens regissör, säger till Ajour att det står publiken fritt att inför pjäsen välja vilken könsroll man vill träda in i.
– I början var vi oense kring detta, men nu står vi helt enade kring att man får välja själv. Vi tvingar ingen att se föreställningen och tvingar ingen in i en viss roll. Det här är ju någonting som vi velat problematisera, dessa fasta roller och begrepp man och kvinna. Jag förstår att människor blir provocerade, men det innebär inte att vi håller med om det som sägs i SCUM. Vi vill skapa en diskussion.