Arkiv för
eon8

1 november

Eon8 eller Historien om hur folk såg jordens undergång i en enkel hemsida

Eon8


Sommaren 2006 oroade sig många för jordens undergång. Nu ska jag inte komma och påstå att det var något unikt för just sommaren 2006, med tanke på den ständigt närvarande skräck som människan som varelse hyser över sin oundvikliga död vore ju det förhastat. Men det som var ovanligt med sommaren 2006 var anledningen till oron, en ny hemsida som hade dykt upp. Signalerna den skickade ut var svårtydda men ödesmättade. Den hette Eon8.com.
Läs vidare →