Arkiv för
högskola

18 september

Högskoleverkets utvärderingssystem får underkänt

Under måndagen kom svaret från något som många inom högskolesektorn hade väntat på, den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen för högre utbildning (ENQA) var äntligen färdig med sin granskning av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem i högre utbildning. Resultatet: Underkänt.
Universitetskansler Lars Haikola, chef för Högskoleverket, säger i pressmeddelandet:
– Högskoleverket beklagar att ENQA funnit att Högskoleverket inte tillfredsställer medlemsvillkoren. Sveriges utvärderingssystem är en konsekvent del av Bolognareformen som vi tror kan bidra till den europeiska debatten om kvalitetssäkring.
Högskoleverket kommer alltså inte kunna vara medlem i ENQA (som de själva var med och grundade) om de inte under de nästkommande två åren anpassar sitt utvärderingssystem till den europeiska standarden ESG, vars kriterier togs fram i syfte att säkerställa att medlemsorganisationer (som utvärderar kvalitet) bl.a. har tillförlitliga peer review-system. Högskoleverket kommer enligt sitt pressmeddelande inte att göra nödvändiga förändringar, utan kommer att fullfölja utvärderingscykeln till 2014, efter den planerade omorganiseringen av myndigheten nästa år.
I sitt brev till universitetskanslern betonar ENQA:s ordförande, Achim Hopbach, att Högskoleverket som myndighet är en professionell organisation och att det snarare är utvärderingssystemets utformning som lett till beslutet:

I would like to conclude by emphasising that the report reconfirmed the high professionalism of the Agency and its staff. Since HSV is a founding member of ENQA, and has always been a Full member and forerunner in the development of external quality assurance in Europe, we hope that the Agency takes the opportunity to work on its procedures in the next two years, to align them to the European Standards and Guidelines.

Högskoleverket är än så länge försiktiga med att tolka vilka konsekvenser beslutet kan få. Till tidningen Lundagård kommenterar Högskoleverkets stabschef Lennart Ståhle beslutet så här:
– Det är ett antagande att detta kommer att få så avsevärda konsekvenser.
Han fortsätter:
– Det var ett ganska väntat beslut, med tanke på att de metoder vi använder skiljer sig så mycket från de standarder som sammanställts i ESG.
Läs vidare →