Arkiv för
hot

17 april

Svenska Bibelsällskapet skickar hotbrev till Fribibel

BibelnSvenska Bibelsällskapet är den organisation som å statens vägnar förvaltar upphovsrätten till Bibel 2000, vilken är den senaste, mest gedigna svenska översättningen av bibeln. De har som målsättning att göra bibeln känd och använd, men har fått kritik för krånglig och kostsam upphovsrätt även för den som vill använda texten icke-kommersiellt.
Under hösten 2011 hade en grupp teologer från olika håll tröttnat på Svenska Bibelsällskapets regler för användning av Bibel 2000 varpå de startade projektet Fribibel. Projektet är tänkt att skapa en översättning som är helt fri att använda för vem som helst och som också är fullständigt transparent och inbjudande i sitt skapande. Översättningen sker med hjälp av Mediawiki, vilket är samma verktyg som Wikipedia använder. Läs vidare →

12 april