Arkiv för
Respons

11 mars

Tidskriften Respons – våga ta språnget ut i vårt digitala universum!

Den digitala revolutionen har minskat kulturredaktörers och kritikers makt och status. En författare är till exempel inte längre beroende av att en kulturredaktör publicerar en recension av boken eller att recensenten är någorlunda positivt inställd. I stället kan förlag och författare själva i kreativa, digitala former initiera diskussion och uppmärksamhet kring boken. En negativ recension är inte längre sista ordet. Debatten förs vidare på nätet, ibland av författaren själv. Tidningarna har dessutom skurit ner utrymmet för recensioner av fackböcker. Den nya recensionstidskriften Respons är en reaktion på denna utveckling. Läs vidare →