Arkiv för
revolution

31 oktober

Staten som bråkar med sina medborgare på Twitter

https://www.youtube.com/watch?v=J-ZwAuGq-PY?rel=0″ frameborder=”0″ width=”385″ height=”225″>
Maryam Al-Khawaja på The Internet and Democratic Change

Bahrainska regeringen använder sig av inhyrda PR-byråer för att attackera och förstöra politiska diskussioner i sociala medier. Det berättar Maryam Al-Khawaja, människorättsaktivist från Bahrain. Ajour har träffat en av aktivisterna som var med och skapade den arabiska våren.
Maryam Al-Khawaja kommer från Bahrain, och hon kallar det landet som glömdes bort i den arabiska våren. Det har en yta som motsvarar mindre än en femtedel av Gotland, och en befolkning lite större än Stockholm stads. När fokus under vårens revolutioner legat på länder i större närhet till Europa, som Libyen, eller med större betydelse för mellanösterns politiska och sociala trender, som Egypten, har det oljerika öriket alltså på ett beklagligt – men mediedramaturgiskt högst logiskt – sätt hamnat i bevakningens bakvatten. Detta trots att Bahrain beskrivits som ofritt och med en kraftig begränsad yttrandefrihet av exempelvis den amerikanska demokratiorganisationen Freedom House. Läs vidare →