Arkiv för
teater

22 november

Turteatern DO-anmäld för SCUM-manifestet

Den omdebatterade uppsättningen på Turteatern av Valerie Solanas radikalfeministiska text SCUM-manifestet har nu blivit anmäld till diskrimineringsombudsmannen. Ajour har tagit del av anmälan, där anmälaren, som är en professor emeritus i informatik på Umeå universitet, skriver att han vill få uppsättningen av pjäsen provad för ”hets mot folkgrupp, uppvigling till upplopp, och diskriminering”. Detta med referens dels till att man efter Matti-affären inte tillåts framföra en lagbrytande text i förevändningen att det är konst, och dels till att han under själva pjäsen blivit tillsagd att sitta på en viss plats på grund av hans kön. DO bekräftar att de mottagit en anmälan mot pjäsen i fråga, men kan inte ge något svar angående handläggningstid eftersom ärendet har inte tilldelats någon handläggare ännu.
Erik Holmström, pjäsens regissör, säger till Ajour att det står publiken fritt att inför pjäsen välja vilken könsroll man vill träda in i.
– I början var vi oense kring detta, men nu står vi helt enade kring att man får välja själv. Vi tvingar ingen att se föreställningen och tvingar ingen in i en viss roll. Det här är ju någonting som vi velat problematisera, dessa fasta roller och begrepp man och kvinna. Jag förstår att människor blir provocerade, men det innebär inte att vi håller med om det som sägs i SCUM. Vi vill skapa en diskussion.

11 november

SCUM-manifest på scen väcker reaktioner på nätet

Affischbild för SCUM-manifestet på Turteatern


Stockholmsbaserade Turteaterns uppsättning av Valerie Solanas radikalfeministiska text SCUM-manifestet möter hård kritik på nätet. Såväl Pelle Billing som Pär Ström, båda kända jämställdhetsdebattörer som kritiserar feminism, motsätter sig skarpt att den ska visas för ”skolbarn”, och en medlem ur den fristående politiska gruppen Moderatmännen har utannonserat en motdemonstration mot pjäsen.
Turteaterns uppsättning av det kända manifestet, skrivet 1968, har hyllats i media som livligt, varm och roligt. Men nu går flera skribenter ut på nätet och kritiserar såväl uppsättningens form, i vilken männen i publiken sitter mindre bekvämt och blir mer direkt tilltalade än kvinnorna, som det faktum att den avses visas för gymnasieungdomar. Pelle Billing, debattör, kallar uppsättningen för ”ett våldsamt angrepp”, Pär Ström som ligger bakom bloggen Genusnytt kallar den för ”ett lågvattensmärke” och på Facebook har 64 personer samlats till en motdemonstration mot pjäsen. Motdemonstrationen, som beskrivs som en reaktion mot att ”detta hatmanifest ska tryckas ner i halsen på våra barn”, arrangeras av en representant för den (numera) fristående politiska organisationen Moderatmännen – en samling moderater som ”vill arbeta med jämställdhetsfrågor ur ett mansperspektiv”. En anonym bloggare har dessutom riktat dödshot mot producenten och medarbetarna bakom uppsättningen av SCUM-manifestet.
Läs vidare →