Winberg stor nyhet i internationell media


Det är inte bara här i Sverige som nyheten om ’fel’ Winberg som kom till middagen har blivit en hit – utländsk media verkar unisont ha gjort det till dygnets positiva nyhet. Google News listar hittills 156 olika artiklar, Associated Press (AP) har fått sin artikel vida spridd men det som verkar ha satt snöbollen i rullning är som så ofta The Local. Sam Schulz på NBC fångade upp deras artikel och gjorde en re-write som gått varm över hela deras nätverk.
Förmodligen görs det en del high-fives just nu inom Alliansen med anledning av hur AP’s artikel avslutas:

Ek’s spokesman said the minister found the situation ”extremely funny.”

Det jag undrar mest av allt just nu – vilken Winberg kommer sitta i morgonsofforna?