Arkiv för
amnesty international

12 mars

FN: "Bradley Mannings behandling har varit grym och inhuman"

Juan Mendez, rapportör för FNs kontor för utredningar om tortyrbrott, har under 14 månader utrett behandlingen av Bradley Manning som bland annat hölls isolerad under elva månader. Mendez har kommit fram till att soldaten, som anklagas för att vara den läcka som försåg Wikileaks med material, utsatts för grym och omänsklig behandling under sin fängelsevistelse. FNs utsände har emellertid inte kunnat avgöra om den anhållne blivit torterad, eftersom han förnekats den form av tillträde till fången som en sådan utredning kräver, skriver The Guardian. Fängslandet av Bradley Manning har fördömts, både nationellt och internationellt, bland annat för att han inte fått möjlighet att försvara sig inför rätta. Amnesty International har bett regeringen i Storbritannien att sätta tryck på den amerikanska regeringen i detta ärende. Följ rapporteringen via bradleymanning.org.