Arkiv för
Newsmill

12 september

Krönika: Dödsstöten för Newsmill?

Newsmill stänger ner sina kommentarsfält.
Jag tänker inte rasa mot detta beslut, som jag utifrån redaktörernas egen motivering absolut förstår. Det finns helt enkelt inte resurser till att moderera eller styra upp debatten som uppstår i kommentarsfälten.
Däremot konstaterar jag att Newsmills beslut ändå är mer anmärkningsvärt än exempelvis SvD:s beslut att bara tillåta ett begränsat antal kommentarer per person, eller Aftonbladets, att koppla kommentarsfältet till Facebook. Varför?
Därför att grundtanken med Newsmill var att skapa levande debatt i symbios med läsarna. Newsmill som idé var den nya tidens debattforum, där redaktörskunnande och urval skulle kombineras med enskildas lust och vilja att delta i den offentliga debatten. En ambition som tidigt visade sig vara svår att upprätthålla.
Läs vidare →