JO riktar allvarlig kritik mot polismyndighet som utvisade en man till fel land

Ajour har tidigare skrivit om Amin som felaktigt utvisades till Irak istället för Iran, och nu sitter frihetsberövad i Bagdad där han riskerar 15 års fängelse. Polismyndigheterna i Gävle och Stockholm har skyllt på varandra, trots att Migrationsverket i avvisningspapperen tydligt angav Iran som utvisningsland. Amins ombud, Emma Persson, JO-anmälde den polismyndighet som ansvarade för avvisningen.
Idag kom JO-beslutet. Där riktas allvarlig kritik mot polismyndigheten i Gävleborgs län. 
I beslutet står det att läsa: ”Migrationsverket beslutade att utvisningen av en man som hade sökt asyl i Sverige skulle verkställas genom att mannen sändes till Iran, om han inte visade att något annat land kunde ta emot honom. Efter att Migrationsverket hade överlämnat utvisningsärendet för verkställighet till polisen sände Poismyndigheten i Gävleborgs län i stället mannen till Irak, vilket han inte samtyckt till. Genom sitt självsvåldliga agerande har polismyndigheten satt rättssäkerheten i asylprocessen ur spel. Den kritik som riktas mot myndigheten är därför av allvarligt slag.”
Jag kontaktar ombudet Emma Persson, som har engagerat sig starkt i fallet.
– Det är fruktansvärt. Jag finner inga ord. Polisen har begått ett väldigt allvarlig fel. De har verkställt en person till fel land där han nu sitter fängslad. Beslutet var väntat, säger hon.
Vad händer nu 
– Jag har kontakt med UNHCR som har honom som en ”viktig angelägenhet”. Han är prioriterad. Man har hört ärendet i domstol den 30:e oktober, och han har fått en advokat där nere som hjälper honom. Men det som behövs nu för att förmildra är att JO-beslutet översätts och skickas ner. Det som skulle vara viktigt är att Utrikesdepartemenet (UD) agerar.
Men UD säger ju att de inte ansvarar för honom eftersom han inte är svensk?
– Nej, ingen ansvarar för honom, suckar Emma Persson.
Jag kontaktar Willy Aflarenko, som är chef för den enhet inom Gävleborgs län som ansvarade för utvisningen. Han säger att han inte har läst beslutet och inte vill uttala sig.
När tänker du uttala dig?
– Ja, inte tänker jag läsa det innan helgen i alla fall.
Får jag fråga varför du inte tänker läsa det?
– För jag tänker inte läsa det!
Ni har fått ganska allvarlig kritik från JO. När tänker du läsa det?
– Det vet  jag inte.

Han vet inte när jag kan återkomma. Jag pratar istället med Anna Sellin, som jobbar på JO, för att försöka förstå beslutet och dess konsekvenser.
Vad händer nu?
– Ärendet är avslutat från JO:s sida.
Krävs det att polisen inkommer med något  svar eller agerande?
– Det kommer inte ske ytterligare  korrespondens mellan JO och myndigheterna.

Vad innebär beslutet rent praktiskt?

– Det är att myndigheten får kritik för sitt agerande.

Är det upp till myndigheten att besluta om de ska reparera sitt misstag?

– Beslut expedieras till de myndigheter som har varit inblandade. Sen är det upp till myndigheten att avgöra hur man ska agera.

Skulle du säga att den kritik som rikas från JO är skarp?

– Det står ju ”allvarlig” . Däri ligger en viss tyngd, avslutar hon.
Ombudet Emma Persson har skrivit till utrikesminister Carl Bildt, utan att få riktigt gehör. Hennes och framför allt Amins hopp ligger nu i att Justitiedepartementet tar tag i frågan och försöker reparera det misstag som polismyndigheterna har gjort.
– Justitiedepartementet och utrikdesdepartementet i samarbete bör försöka hjälpa honom. Sverige har något som kallas ”flyktingkvoten” som migrationsverket beslutar om. Det kan vara vid akuta och speciella situationer, och är inte en vanlig flyktingprocess. Då skulle UNHCR göra en bedömning och migrationsverket skulle kunna gå med på att ta emot honom, säger Persson.
– Departementen kan få ut honom om de vill. Det har slagits fast att polisen har gjort fel. Det kan inte bli mycket mer tydligt än det som står i beslutet.
Fotnot: ”Amin” heter egentligen något annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En kommentarFlest rösterSenasteÄldst

  1. 2000aldrig says:

    Migrationsverket sårade av kritiken
    http://bit.ly/tl4iwt