Skelettgrav funnen vid Motala Ström

Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet vid Motala Ström har hittat en skelettgrav som förmodas vara från den äldre stenåldern (mesolitikum).

Så här skriver de på utgrävningens blogg:

Fyndet är den första regelrätta begravningen som hittats i samband med undersökningarna längs Motala ström. Tidigare har vi funnit enstaka benfragment av människa. Därtill kommer naturligtvis också de deponerade kranierna som Stiftelsen Kulturmiljövård hittade i en våtmark norr om strömmen år 2010. Den nu funna graven ger nya perspektiv och breddar tolkningarna av platsen och hur den användes för cirka 7000 år sedan.

Mer information om utgrävningarna finns på deras hemsida, och deras fortsatta arbete med fynden går att följa på Facebook.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En kommentarFlest rösterSenasteÄldst

  1. AWSOME! says:

    Mer sånt här! Arkeologiska nyheter från hela världen.
    Ös på!