Gala om mänskliga rättigheter missade allas rättigheter

Trappan, Kulturhuset, Stockholm

I går kväll var det meningen att DHRs förbundsordförande Maria Johansson skulle ha deltagit i Postkodslotteriets gala om mänskliga rättigheter på Konserthuset. Bland talarna var Sean Penn, Desmond Tutu och Jan Eliasson. Men eftersom Konserthusets entré är via en enorm trappa så hänvisades Maria som ju sitter i rullstol att få komma in till galan via en sidodörr. När man sitter i rullstol hör det till vardagen att man blir hänvisad till bakdörrar, mathissar och alternativa vägar för att komma in i byggnader, restauranger och lokaler. Men eftersom just denna galakväll handlade om mänskliga rättigheter så tyckte Maria Johansson att det var en allt för stor miss att vissa av de inbjudna inte skulle få kunna komma in samma väg som övriga gäster och valde att bojkotta hela evenemanget. Hon ser det som en självklar rättighet att få komma in samma väg som alla andra.

- Bland annat utifrån att vi haft bestämmelser om tillgänglighet så länge. Men också för att det faktiskt, i och med att tillgängligheten hela tiden eftersätts, är tecken på diskriminerande strukturer som fått och får fortgå, säger Maria Johansson.
- Det finns fantastiska exempel på hur man lyckats bygga om äldre miljöer och byggnader, exempelvis Liljevalchs. Även om jag också förstår att det kan finnas befintliga miljöer som kan vara svåra att göra fullt ut tillgängliga och användbara.

Det är inte första gången Maria Johansson har blivit tvingad att avstå evenemang och konferenser då det helt saknats tillgänglighet för rullstolsburna och arrangörerna missat att kolla upp det vid bokning av lokal. Men just i kvällens gala  ställdes saken extra mycket på sin spets i och med att galan handlade om mänskliga rättigheter och då Desmund Tutu som kämpade emot apartheid är en av talarna. Att dela upp människor och hänvisa till olika entréer menar Maria Johansson är fel oavsett om det handlar om trappsteg eller på annan anledning eftersom det i grunden handlar om samma sak – att man inte utgår från den mänskliga mångfalden.

Maria Johansson kontaktade arrangören Postkodlotteriet och talade om att hon inte accepterar att inte kunna använda samma ingång som övriga inbjudna gäster på en gala om mänskliga rättigheter. De beklagade och sa att hennes inbjudan stod kvar om hon skulle ångra sig och undrade om det inte gjorde någon skillnad att de medverkande också skulle använda sidoentrén. Men vad som kan tyckas vara en VIP-ingång för artister och eminenta gäster uppfattas inte som det om man gång på gång blivit utsatt för att få ta sig in på konserter, restauranger osv via bakdörrar och köksingångar.

Maria säger till slut att hon kanske kommer att mjukna i sin hållning om och när tillgänglighet blir vanligare än otillgänglighet:

- Det är mycket möjligt att jag i en framtid, när lagstiftning efterlevs och kraven tas som självklara kommer ha ett annat förhållningssätt, säger Maria Johansson.

Fotnot: Sverige undertecknade redan år 2007 en Konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är ett dokument på 44 sidor. Men här finns ett pedagogiskt Youtubeklipp som berättar om vad konventionen innebär.

TEXT OCH FOTO: Daniel Erkstam