GT:s kampanj om trängselskatt – Foxifiering eller demokratisk mobilisering?

Expressens västsvenska edition Göteborgs-Tidningen (GT) drar i dag igång en kampanj för en kommunal folkomröstning om införandet av trängselskatt i trafiken i Göteborg. Kampanjen väcker starka känslor, särskilt kring frågan om en tidning som GT på detta sätt bör ta steget in i politiken. Vintern 2010 beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att  införa ett trängselskattesystem i Göteborg från och med den 1 januari 2013. Alla partier i fullmäktige utom Sverigedemokraterna stod bakom beslutet.
Enligt gällande regelverk skall en kommunal folkomröstning hållas om tio procent av de röstberättigade i kommunen kräver en sådan, och om inte två tredjedelar av kommunfullmäktiges ledamöter säger nej. Även om två tredjedelar av kommunfullmäktiges ledamöter i dag är emot en folkomröstning kommer det politiska trycket på en sådan att vara svårt att stå emot om motståndarna till trängselskatt lyckas mobilisera tio procent av medborgarna för sin sak.
GT har nu tagit initiativet till en namninsamling med krav på folkomröstning kring frågeformuleringen ”Ska trängselskatten i Göteborgs kommun få fortsätta efter valet 2014?”. Under rubriken ”GT – goes Fox news” skriver Yonna Waltersson på Dagens Arena att kampanjen är vinklad till fördel för dem som är motståndare till trängselskatten. På hashtagen #votegbg på twitter pågår debatten också för fullt.
GT:s chefredaktör Frida Boisen hävdar att kampanjen inte tar ställning i sakfrågan. Kampanjen har i stället som en av sina viktigaste utgångspunkter att ”Vi på GT värnar demokratin”. Det är en intressant formulering. För det första kan man fråga sig vilka som inbegrips i det personliga uttrycket ”Vi på GT”. Är det GT som institution eller är det samtliga medarbetare, från chefredaktören över alla journalister till lokalvårdarna? För det andra kan man fråga sig vad som inbegrips i uttrycket ”värnar demokratin”. Kommunfullmäktige i Göteborg har i demokratisk ordning fattat ett beslut i frågan. Representativ demokrati är det centrala inslaget i Sveriges politiska system. Folkomröstningar, som utgör en form av deltagardemokrati, är betydligt mer sällsynta. Men det rör sig om två olika demokratiformer. Folkomröstningar i sig är inte mer demokratiska än beslut fattade av valda representanter i kommunfullmäktige.
Självklart har kampanjen politisk betydelse. Motståndare till trängselskatt skulle med stor säkerhet vara lättare att mobilisera i en folkomröstning än vad anhängare till trängselskatten är. Ett av kännetecknen för en deltagardemokrati är att det är de som är mest engagerade i en fråga som tenderar att delta mest.
Jag har inga problem med att tidningar driver kampanjer med politiska inslag. GT:s kampanj för folkomröstning är därför i min bok helt legitim. Men debatten blir bättre om GT argumenterar utan populistiska slängar om vi-mot-dom och utan att låtsas som att kampanjen på något sätt skulle vara opolitisk eller stå för något ”mer demokratiskt” än vad de valda församlingarna gör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

24 kommentarerFlest rösterSenasteÄldst

 1. Det blir spännande! En grundläggande sak dock: modern representativ demokrati begränsas inte till indirekt demokrati utan bygger på flera principer som rättstat, delegation och participation. För att inte den ressurs-starkaste har orättvisa fördelar bör det offentliga i alla valprocesser (folkinitiativ- och folkomröstningsprocesser inklusive) tillhandahålla stöd i form av parti-, förenings- och kampanjbidrag, rådgivning och en grundläggande deltagardemokratisk infrastruktur. I Falun jobbar vi just nu med att sjösätta ”Falu Demokratikommun” (falun.se/demokrati) med demokraticentrum på biblioteken, demokrativägledare, ungdomsdemokratisatsningar och en demokratiwebb.Folkinitiativ som i Göteborg eller Västerbotten (www,sjukvardforalla.se) påskyndar förhoppningsvis insikten om att demokratin behöver demokratiseras.

  • Ulf Bjereld says:

   Tack för info om Falun – kände inte till det initiativet.

  • Thomas Gren says:

   ”För att inte den ressurs-starkaste har orättvisa fördelar bör det offentliga i alla valprocesser (folkinitiativ- och folkomröstningsprocesser inklusive) tillhandahålla stöd i form av parti-, förenings- och kampanjbidrag, rådgivning och en grundläggande deltagardemokratisk infrastruktur.”
   Mycket obehagligt med sådant tänk! ”Alla minsann rätt till allt”.

  • inte till allt, men till det omnämnda.

 2. Lars Fritsch says:

  Det är både och, legitimt för upplagan och för demokratin, en åsikt i en fråga pådyvlad medborgarna i avlägsna politiska rum. (Parkerade utanför det Sahlgrenska ”Dubbdäcket” igår: 30 kr/tim.) Politikerna är för långt ifrån verkligheten, och är det inte det jobbar de på Tillväxtverket. Det här är ännu ett tecken på de ökande klassklyftorna.
  Jojomensan.

  • Ulf Bjereld says:

   GT har förstås också ett kommersiellt intresse i sitt agerande. En populär strategi i dagens rörliga mediesamhälle är att skapa band till sin läsekrets, vilket inpirerar till det vi-mot-dom-upplägg som präglar kampanjen.

   • Mikael says:

    Jag förstår inte dina invändingar mot GT som den som drar igång detta? Om det hade funnits tio andra som var villiga till detta hade det ju inte varit något problem. Vi som känner oss överkörda är tacksamma att NÅGON är beredd att ta strid för vår rätt att bli hörda.

    • Bilal says:

     GT ska ju vara en journalistisk produkt, som förväntas vara en objektiv granskare. Normalt driver partierna politiken. Det finns ett parti för motståndet – Vägvalet – och om de hade startat kampanjen hade knappast någon blivit förvånad.

     • Mikael says:

      GT:s anställda har precis som alla andra myndiga invånare rätten att starta en sådan här aktion. Jag förstår inte vad som är problemet? Antingen håller man med om budskapet eller så inte. Antingen vill man ha en folkomröstning eller inte. Även de som vill ha trängselskatt kan vara för en folkomröstning.

     • Ulf Bjereld says:

      Ingen har ifrågasatt GT:s rätt att dra igång aktionen. Min kritik gäller det sätt aktionen har presenterats på.

     • Mikael says:

      Men alla vet väl att GT är ute efter att sälja lösnummer? Är någon förvånad?

 3. john h says:

  Är frågan verkligen kommunal? Det är ett riksdagsbeslut om att styra trafik och finansiera infrastruktur som är både statlig och kommunal i en region som är mycket större än Göteborgs kommun.

  • Ulf Bjereld says:

   Sant – men frågan om folkomröstning är kommunal. Ingen tvingar en kommun att införa trängselavgifter.

   • John H says:

    Är det alltså korrekt att se trängselskatterna som en lokal råga trots att det är regeringen (S-O Littorin) som tagit beslutet?

    • Ulf Bjereld says:

     Det beror ju lite på hur du menar. Formellt har riksdagen stora befogenheter i dessa ärenden. Men i praktiken regleras mycket av dem på lokal nivå.

     • Det kostar 900 Mkr att uppföra portalerna Tar ett års avgifter a’
      900 Mkr att betala. Summa 1,800 Mkr och två års fördröjning.
      Bortkastade pengar och tid, Därtill kommer kostnaden för rivning
      av obehövliga portaler.
      Enda fördelen är att det sysselsätter en massa folk..
      Kräv folkomröstning!

 4. Trängselskatten berör som nämnts fler än som bor i Göteborg. Inpendlare från närliggande kommuner och folk som kör förbi Göteborg och inte har tid eller lust att ta längre omvägar. Tror de flesta av dessa är emot trängselskatten.
  Jag som politisk aktiv noterade i kommunvalet i Göteborg att ett populistiskt parti seglade upp och körde om Piratpartiet. Det partiet hade som jag ser det en enda fråga i dagordningen och det är ett Nej till trängselskatten.
  Om alla partier i fullmäktige ställde sig bakom förslaget förutom SD. Var Vägvalet då på fikapaus, för det låter osannolikt att de röstade Ja.

 5. Daniel says:

  Intressant ståndpunkt särskilt som frågan i sig har hanterats på ett till synes odemokratiskt sätt.
  Man kan ju tycka att i en representativ demokrati så bör ju de folkvalda tala just för folkviljan eller berätta för ”folket” var de står. Om man som folkvald väljer att sedan inte göra tvärt emot som man sagt till folket… Vad röstade man på då, vilken möjlighet ges till folket att bestämma? Om man bakom lyckta dörrar kommer överens men de andra partierna om en lösning och ser till att ingen bryter den överenskommelsen för då kan ingen tappa röster? Vad står vi då demokratiskt?
  Att man sedan lägger locket på… hur kommunicerar man med folket? Hur förklarar man sina val? Jag har mailat alla… ALLA i kommunstyrelsen men utan ett enda svar som förklarar varför man valt denna lösning, tydligen inte intressant att kommunicera med väljare.
  Då kommer vi till detta blogginlägget… från en socialdemokrat som ifrågasätter det demokratiska i en folkomröstning samtidigt som ”partiet” har en egen ide om hur vi bör tänka?
  Jag skulle nog vilja påstå att detta är det mest demokratiska vi sett i Göteborg i mannaminne, tyvärr..

  • I en modern skeppnad vinner den representativa demokratin faktiskt på att innehålla flera direktdemokratiska element. Varför? Representanterna behöver då – i tillägg till de normala delegerade uppgifterna – nämligen ge sig ut mycket oftare i riktiga dialogsituationer med sina uppdragsgivare dvs väljarna för att förklara, övertyga och kanske också initiera frågor. Om interaktionen mellan den indirekta och direkta demokratin är välbalanserat när det gäller förfarandena, då blir den representativa demokratin mera representativt genom att stärka de direktdemokratiska inslagen. Det är just detta som lagstiftarna på riksplan har avsett i den nya grundlagen som ledde till införandet av det förstärkta folkinitiativet. Och det är just denna rättighet som prövas nu i Göteborg och på andra ställen runt om i landet. Sist och inte minst speglar denna utveckling också det som har skett i EU, nämligen förstärkandet av de deltagardemokratiska inslagen på den gränsöverskridande nivån genom Lissabon fördragets art. 11 och införandet av det europeiska medborgarinitiativet. Nio sådana initiativ är redan på gång, som alla Göteborgare och andra svenskar är inbjudna att titta på och – om dem så vill – kan stödja (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing).

 6. Lennart says:

  Håller med om att Expressen inte borde köra dessa kampanjer men politikerna har ju problem när man slutat lyssna på vad folk på gatan tycker. Det krävdes många dödsoffer innan man beslöt bygga ut E20 trots att alla som åkt där eller bor vid vägen klagat i årtionden på säkerheten. Tunnlar och broar över älven har behöts sedan 80 talet men politikerna har valt att lägga pengar på annat medan köerna växer och nu skall man bygga station i Haga för de nya pengarna man får in trots att innerstaden har bäst kollektivtrafik redan i hela regionen. Varför varför vägrar man lyssna på vanligt folk och bara följer lobbyorganisationer och trender? Just nu verkar det som en inflytelserik högljudd innerstadsmaffia med bra kontakter och fina lägenheter dikterar vad staden skall lägga pengarna på. Jobbar man på Volvo pv då skall man tvingas trängas på fulla bussar – för dit där vanligt folk lever och jobbar förbättras inte kommunikationerna alls.

 7. Tomas Bergman says:

  Hur många liv måste offras för vägtullarna?
  Jag undrar hur räddningsverkets statistik ser ut med avseende på hur många som kommer att dö eller skadas på grund av längre väntetid på ambulans och brandkår.
  Detta kommer att orsakas av de avskärrningar som sätts upp för att stoppa trafikanter från att smita från trängselskatten.
  Jag skrev till Trafikverket som anser att detta ansvar inte vilar på dem.
  Är det rimligt att gissa att ett barn under 13år och två äldre än 13år kommer att avlida per år som direkt följd av dessa avspärrningar?
  Är det rimligt att gissa att 10 personer per år kommer att drabbas av livslånga handikapp på grund av förlängd väntetid på räddningstjänsten och förlängda ambulanstransporter?
  Kommer färre eller fler att skadas på grund av glesare men snabbare trafik?
  Jag tror att våra politiker inte har en aning och att trafikplaneringen i Göteborg fullständig struntat i dessa aspekter med avseende på placeringen av tullar och avspärrningar. Jag tror inte ens att räddningsverket fått i uppdrag av göteborgs kommun att granska liggande förslag.
  Jag hoppas att GT kan gräva fram motsatsen så att mitt förtroende för Göteborgs kommun kan återställas.

 8. Trängselskatt är idiotiskt och dyrt sätt att ta in pengar. Måste bekämpas med alla medel.
  Stödjer en folkomröstning.
  Programmet för ombyygad av stan är ok!

 9. […] På Svt Nyheter säger Vägvalets ordförande: ” Det största sveket är att de lovat en folkomröstning, så beslutet har tagits på ett odemokratiskt sätt” och hänvisar till att den kampanj som GT drivit nu har fått in 45 000 underskrifter. För mer bakgrund så kan jag rekommendera detta inlägg på Vägvalets blogg och statsvetarprofessorn Ulf Bjerelds kommentar […]