Han ska utvisas – men inte till sitt hemland

Det finns säkert många fall som detta. Jag vet. Men ändå kan jag inte slita mig från det. Kanske för att en gammal vän till mig engagerar sig i fallet. Och att jag känner mig så liten, så ynklig som inte gör mer. Något. Vad vi kan. Åtminstone skriva en text.
Fahran kom till Sverige från Somalia. Ensamkommande flyktingbarn. Han har bott här i tre år. Fick permanent uppehållstillstånd för två år sedan.
Men för ett år sedan revs allt upp. Beslutet. Uppehållstillståndet. Tolken som hjälpt Fahran anklagades för mutor. Friades sedan, men det var ändå för sent. Migrationsverket beslutade att göra om hela processen. Kallade in nya tolkar. De kunde inte fastställa Fahrans dialekt. Menade att han kanske inte alls kommer från Somalia, utan Kenya. Eller kanske Tanzania. Men antagligen inte Somalia.
Om en knapp vecka ska därför Fahran skickas till Tanzania. Eller Kenya. Egentligen båda två, beroende på omständigheterna.
Omständigheterna. De avgörs av hans dialekt. Om Tanzania, när han landar, förhör honom och bedömer hans dialekt har ursprung där, då måste han stanna. Annars? Då skjutsas han vidare till Kenya. Där sker samma process. Kan även Kenya höra att han inte kommer därifrån sätts han på ett plan tillbaka till Sverige och får sannolikt uppehållstillstånd igen.
Men skulle Tanzania eller Kenya slarva, göra en missbedömning eller något annat. Då står en ung pojke med 25 kilo kläder i sitt baggage i ett land där han inte känner någon och aldrig förr har varit i.
Hur kan Sverige ens försätta någon i en sådan situation?
Jag ska inte skriva mer om saken. Sveriges radio har gjort ett bra inslag. Lyssna. Gör det innan du somnar ikväll. Eller när du vaknar. Eller när som helst. Vad kan man göra? Vad kan vi göra?
Tre minuter in i klippet börjar det.
Ämnen: , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 kommentarerFlest rösterSenasteÄldst

 1. Martin Eliasson says:

  Detta visar bara hur rättsosäker den svenska asylprocessen är.
  Det som går att göra är att uppmärksamma, protestera och ge pengar till den gode mannen så att denne kan följa med som ett stöd om utvisningen verkställs.

 2. Jag känner personligen från mina möten med asylsökande ungdomar till ytterligare några sådana personer där dialekten inte kan avgöras i just det geografiska området. För tio år sedan hade han antagligen fått stanna oavsett. En redan dålig asylpolitik står i ständig försämring. Det finns många fall att uppmärksamma och många tillfällen att protestera.

 3. Elsmarie Kopparsjö Alfredsson says:

  Jag tror folket på migrationsverkat behöver bytas ut. Jag blir bara mer o mer arg. Vad kan vi göra för att stoppa dessa utvisningar på oskyldiga utsatta människor? Det finns så många andra som är i vårt land illegalt som utför kriminella handlingar men dessa kan på nått märkligt sätt få stanna…
  Jag kan inget annat än bli upprörd.

 4. Malinka says:

  Som språkvetare blir jag riktigt upprörd i de här fallen där utvisningsbeslut grundas i uppskattningar av dialekter. Det är en mycket rättsosäker bedömningsgrund – tänk själva om en stockholmare som bott i Kenya ett antal år får i uppgift att höra om en person som säger sig komma från Blekinge, men som också bott i Kenya några år, verkligen kommer därifrån och inte från Skåne. Hur lätt skulle det vara? Jag klarar det inte, och hade inte velat att det skulle handla om något allvarligare än ett partytrick.

 5. UBBE says:

  En migga: ”Problemet är inte de goda människorna, problemet är att journalisterna som skriver om dessa fall inte bryr sig ett dugg om vad som förevarit i de ärenden de skriver om
  Nu berättas i media (se länkar till diverse artiklar nedan) om Farhan, ”19 åringen” som utvisades till Tanzania. Han kom hit som ”ensamkommande somaliskt barn” och fick PUT på falska grunder. När nya fakta kom fram återkallades PUT.
  Många som läste om ”Farhan” satte nog kaffet i vrångstrupen. Han ska vara 19 år! Och somalier…
  ”Farhans” öde är också en nyhet på hos oss på ”Verksnätet”, under avsnittet ”artiklar i media” och många hos oss har frågat mig om jag läst om detta och sett bilden. Eftersom jag redan hade läst artikeln och sett bilden i någon tidning så brydde jag mig inte om ”Verksnätet”. Varken jag eller någon annan som jag diskuterat detta med har sett ”Farhan” annat än på bild. Och bilden kan ljuga. Därför törs jag inte ha någon bestämd åsikt om hans ålder, annat än att han även med sina uppgivna 19 år är vuxen och han var vuxen när hans PUT återkallades av Migrationsverket.
  Snyfthistorier har florerat i media, från journalister som uppenbarligen inte förstår att det är Migrationsverket som har bevisbördan vid återkallande av PUT, vilket innebär att man verkligen inte återkallar ett uppehållstillstånd lättvindigt och utan anledning. Domstolarna har dessutom som alltid sista ordet. Summan av kardemumman är att utvisningen av Farhan verkställdes till Tanzania, där landets myndigheter ansåg att han är medborgare tillika cirka 28 år.
  Som jag tidigare skrivit så är det inte helt lätt att återkalla PUT. Det ska en hel del till innan man påbörjar en sådan utredning på Migrationsverket. I synnerhet när det gäller någon som fått PUT som ”ensamkommande barn”. Att det är verket som har bevisbördan etc har jag också framhållit. Det är inte ”den sökande” som har bevisbördan utan det är verket. Som det framgått av media så drogs ”Farhans” PUT p.g.a. av att hans språkanalys, som gav honom PUT, genomfördes av en analytiker som tagit emot mutor och som på den tiden gjorde alla analyser i det aktuella språket.
  Det är lätt att gå på historier i media och fästa sig vid en ung man, ”Farhan”, som kommit som barn från krigets Somalia och som nu fått sitt PUT ”orättvist” upprivet bara för att en språkanalytiker tog mutor. Men långtifrån varje person som säger sig komma från Somalia gör det. Och ”Farhan” är nu hemma i Tanzania och får träffa hustru och barn! Matteprovet på det svenska gymnasiet, innan han utvisades, klarade han säkert jättebra eftersom han inte alls var en traumatiserad minderårig flykting från Somalia utan en utbildad familjefar från Tanzania.
  Sammantaget så har Migrationsverket haft ganska många PUT-ÅTK ärenden där den här mutbara språkanalytikern figurerat. Jag kan inte säga något specifikt om just ”Farhans” ärende, men i de ärenden som jag själv känner till så har utgången varit desamma som i ”Farhans” fall. Det har handlat om personer som kommer från Kenya eller Tanzania och som ljugit om att de kommer från de så kallade Bajuni-öarna som tillhör Somalia, men där man inte talar somaliska utan en variant av swahili. Det är just den varianten som dessa personer inte behärskar och de har givetvis inte heller någon kännedom om livet på en liten utsatt ö där alla lever på fiske.
  Jag tycker att det är tragiskt att en god man eller liknande (Eva någonting) åker med ”Farhan” till Tanzania. Åker hon dit för egna pengar eller är det skattebetalarna som står för hennes nota? Varför skulle en person enligt sin egen uppgift är 19 år behöva en följeslagerska på resan? I synnerhet då det andra ombudet redan innan resan uttalade sig i Aftonbladet tillsammans med ”Farhan” själv om att resan till Tanzania kommer att bli kostsam för den svenska staten och dessutom resultatlös. Ombudet menade att ”Farhan” inte kommer att accepteras av myndigheterna i Tanzania, eftersom han ju är somalier. Och att sedan kommer Migrationsverket att kontakta kenyanska ambassaden i Tanzania som får förhöra ”Farhan” för att utreda om han är medborgare i Kenya. Vilket han ju inte heller är. Sedan kommer Sverige att flyga ”hem” ”Farhan” igen och han kommer att få tillbaka sitt PUT, eftersom han är somalier.
  Men nu hampade det sig så att Tanzania tog emot ”Farhan” för att han ansågs var medborgare där. Frågan är varför Tanzania skulle ha tagit emot honom om det inte var uppenbart att ”Farhan” hör hemma där, att han är medborgare i Tanzania? Men han ska inte misströsta. Han kan alltid bli arbetskraftsinvandrare. Han kan nu plocka upp sitt hemlandspass och sina betyg från hemlandet. Vid 28 års ålder och via de kontakter han fått i Sverige får han säkert komma hit med sin hustru och sina barn. I en annan identitet och som arbetstagare.
  När jag läser på uppropen på nätet ”Först utvisas Ganna och nu ”Farhan”, som är en duktig student och som kommer från krigets Somalia och sett sin egen bror bli dödad”, så känner jag en ömhet gentemot personerna som skrivit på dem. Dessa bloggningar och facebook- sidor visar att det finns människor som bryr sig om andra människor. Problemet är inte de goda människorna, problemet är att journalisterna som skriver om dessa fall inte bryr sig ett dugg om vad som förevarit i de ärenden de skriver om. Det finns möjlighet för varje seriös journalist, att med hjälp av en fullmakt av den asylsökande, få ut alla handlingar rörande den asylsökande de vill rapportera och berätta om, hos Migrationsverket. Om journalisterna begärde fullmakt av dem de skriver om, och läste igenom samtliga handlingar som rör varenda person som inte fått asyl och som vill komma i tidningen, radio eller tv, då skulle antalet snyfthistorier i media bli otroligt mycket färre…
  Kommentar: ”Men när det uppdagades att experten hade tagit mutor, revs beslutet upp.” Ja, om en språkexpert intygat något falskeligen så har ju också uppehållstillstånd fåtts på falska grunder. Det är också lätt för tränade asylhandläggare som träffat många, ibland hundratals somalier att misstänka (veta helt säkert kan man inte, men misstänker gör man) att den här mannen knappast är från Somalia. Och ingen som ser bilderna av honom kan väl tro att han är 19 år gammal, utan snarare just 28 år, som han själv nu tydligen uppgett till de tanzaniska myndigheterna. En tränad person på Migrationsverket förstår också, genom att ställa tämligen enkla frågor, att han inte är muslim utan kristen, vilket tanzaniska myndigheter uppgett. Det är märkligt att Aftonbladet lånar sig till (eller iofs inte så märkligt, kanske…) att i otaliga artiklar skriva som de gör om ett fall där Migrationsverket helt uppenbart gjort sitt jobb och avslöjat en person som på falska grunder försökt ta sig in i Sverige!
  Löftet rivs upp – Farhan slängs ut – Aftonbladet 27.10 2011
  Utvisas till Kenya – eller Tanzania – Aftonbladet 29.10 2011
  Farhan utslängd – fast i Tanzania – Aftonbladet 31.10 2011
  Migrationsverket dumpade Farhan – Aftonbladet 1.11 2011
  Share this:
  Dela