Sverigedemokraterna och Facebook

I valet till riksdagen 2010 fick Sverigedemokraterna 5.7 procent av rösterna. Men i nätdebatter och sociala medier syns och hörs Sverigedemokrater mycket mer än vad de dryga fem procenten i valet kanske skulle ge anledning att tro. På Facebook gillas till exempel statsminister Fredrik Reinfeldts sida i dag på morgonen av 4 769 personer, medan Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons sida  gillas av 23 493 personer. Varför är det så? En nypublicerad studie om Sverigedemokrater på Facebook försöker besvara frågan.Den oberoende brittiska tankesmedjan Demos har i projektet The New Face of Digital Populism studerat Facebook-anhängare till nationalistiska, populistiska partier i tolv europeiska länder. I den svenska delstudien har 567 personer som gillat Sverigedemokraternas hemsida fått svara på antal enkätfrågor. Gruppen kan förstås inte på något sätt anses representera Sverigedemokratiska väljare, sympatisörer eller aktivister som helhet. Men resultaten inspirerar ändå till en del tankar.
Vi vet från valundersökningarna vid Göteborgs universitet att Sverigedemokraternas väljare är lägre utbildade och mindre intresserade av politik än vad den genomsnittlige väljaren är. Låg utbildning och lågt politiskt intresse brukar hänga samman med låg politisk aktivitet och lågt politiskt deltagande. Men flertalet av de Sverigedemokrater som besvarar Demos enkät tror på politiken – 61 procent anser att politik är ett effektivt sätt att bemöta samhällsfenomen som man uppfattar som bekymmersamma. Det är en signifikant högre andel än genomsnittet för övriga undersökta anhängare till nationalistiska populistiska partier i Europa.
Anhängarna till Sverigedemokraterna är också något mindre våldsbenägna än sympatisörerna till övriga nationalistiska populistiska europeiska partier. Av Sverigedemokraterna var det 14 procent som ansåg att våld var ett legitimt medel för att uppnå politiska mål. Genomsnittet för övriga europeiska nationalistiska populistiska partier ligger på 26 procent.
Sverigedemokraternas väljare är yngre än den genomsnittlige väljaren. I takt med samhällets digitalisering sänks tröskeln för politiskt deltagande och politisk mobilisering på nätet. Därför finns det skäl att tro att traditionella faktorer som talar mot ett högt politiskt deltagande – utbildning och politiskt intresse – på sikt får mindre betydelse för politisk mobilisering på nätet. Sverigedemokraterna förmår ju inte heller samla till fysiska massdemonstrationer som på något sätt motsvarar deras närvaro och synlighet på nätet. Överhuvudtaget tycks vi gå mot en utveckling där den virtuella mobiliseringen ökar i betydelse, medan den fysiska mobiliseringen mer blir en symbol eller ett uttryck för det som händer virtuellt.
Sverigedemokraternas framgång i valet 2010 förklaras främst av att partiet mycket skickligt lyckades mobilisera den relativt lilla väljargrupp som tycker att invandringsfrågorna är så viktiga att partiernas ställningstagande i dessa frågor påverkar deras val av parti. I dag finns inte mycket som tyder på att den väljargruppen håller på att växa. I stället försöker Sverigedemokraterna nu bredda sin politiska repertoar, kanske främst till kriminalpolitiken. Partiets nya beskrivning av sig själv som ett socialkonservativt parti är också ett försök att vinna nya väljare utanför den grupp som egentligen endast bryr sig om invandringsfrågan. Risken för partiet är att man riskerar att tappa sina kärnväljare om repertoaren blir för bred och om invandringspolitiken tonas ned.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

6 kommentarerFlest rösterSenasteÄldst

 1. aLLe says:

  Personligen tycker jag att det är detta är en otroligt ointressant artikel men inte lika mycket vriden som den var på Aftonbladet..
  Folk verkar aldrig förstå att man kan inte göra undersökningar om SD för det går inte att säga vad man tycker för då blir man kallad rasist.
  För övrigt är det bara en skröna att låg utbildade mm röstar på SD. Verkar hänga ganska bra ihop med att desto mindre folk som röstar på ett parti desto mer korkade är personerna..

  • Hmm says:

   Nu är jag inte alls säker på att du försöker försvara SD, men om så är fallet så kan det vara bar att inte vara så slarvig som jag själv oftast är när man ska diskutera och eventuellt avskriva tesen att folk är lågutbildade som röstar på SD.
   Mao så borde du se över både särskrivning och vilka adjektiv som är korrekta. Tex så menade du nog färre istället för mindre?

 2. nils g says:

  Vad gäller Sd:s väljare så tror jag att man underskattar dessa…
  Om du har en utbildning och en position så skriker man inte ut att man röstar på Sd… Jag har koll och jag känner flera högutbildade som röstar på Sd… man kan även jämföra invandringspolitiken i Sverige med resten av EU… Skillnaden är stor…
  Hur många svenskar vet om att multi kulti är inskrivet i den svenska grundlagen?
  Vad tror Ulf att gemene man tycker om det?
  Vad tycker Angela Merkel, Nikolas Sarkozy och David Cameron om multi kulti?
  Fast dom måste ju alla vara aktiva nazister eller?
  Det är kanske så att dom har rätt och att 7 klövern har fel…
  Tiden får utvisa när den gigantiska arbetskraftsbristen inträffar… I synnerhet för analfabeter och sociala genier som inte tar kvinnor i hand…
  Det måste vara deras fantastiska kultur som vi inte har i Sverige…
  Enligt Mona Sahlin, guds gåva till mänskligheten…

 3. nils g says:

  Det finns ett problem Ulf…
  1980 hade Sverige 1-3 bostadsområden med stort utanförskap… Idag har vi över 100 sådana områden… Det har förts en politik där Sverige tagit emot väldigt många fler lågutbildade från 3:e världen de senaste 30 åren än övriga västländer…
  Schweiz har tex inte tagit emot några alls, ej heller Finland (i praktiken)… Hur stora problem med utanförskap har man i Finland och Schweiz?
  Väsentligt mindre än i Sverige…
  Finns det något samband?
  Verkligheten är en farlig motståndare, i längden kan man inte vinna över den…
  Fast med tillräckligt med hat, terror och lögner kan man givetvis fördröja den…
  Jag är rädd för stora sociala klyftor i Sverige. Jämför med USA och Storbritannien…
  Allt fler bostadslösa, arbetslösa mm…
  Samtidigt ökar den ekonomiska krisen i Europa… När 40-talisterna går i pension så kommer jobben enligt både Reinfeldt och S…
  Tror någon att analfabeter från Somalia kommer få arbete då?
  Problemen kommer förvärras och det kommer att få politiska konsekvenser…

 4. MrArboc says:

  Man hade kunnat säga ungefär samma sak om Piratpartiet – största skillnaden är väl skickligheten…

 5. Carina Svendsen says:

  ”Vi vet från valundersökningarna vid Göteborgs universitet att Sverigedemokraternas väljare är lägre utbildade och mindre intresserade av politik än vad den genomsnittlige väljaren är”
  Okej, så etablissemanget har konstaterat att dom som inte håller med etablissemanget är lågutbildade och obegåvade?
  Vänstern (Ulf Bjereld) har väl, om den historiebeskrivningen är korrekt, även tidigare försökt att idiotförklara sina meningsmotståndare, men jag skulle säga att det är en vanlig taktik från ”etablissemanget”, oavsett om dom är höger eller vänster, att förminska motståndarna.
  Lyssna på vad Ghadaffi och Mubarak sa om sin befolkning t.ex.
  Lyssna på vad man sa om judarna före 2:a världskriget.
  Lyssna på vad man säger om Grekerna.
  Jag tycker att Ulf Bjereld är ute på väldigt tunn is.
  Dessutom är ju alla väljare produkter av det samhälle man växer upp i, skapat av just ”etablissemanget”.
  Självklart är det bästa och enklaste sättet att bibehålla ett fungerande samhälle just att se till att hålla befolkningen ”upplyst”. Ur det perspektivet så var såklart den nedmontering av skolan som började med Socialdemokraterna (Ulf Bjerelds parti) och har fortsatt sen dess, direkt livsfarlig.
  Anledningen till att man började med den var ju i mångt och mycket den ekonomiska kris, skapad av just den generationen som Ulf Bjereld tillhör, och som fördjupades genom att man löste ut svenska banker och fastighetsägare med pengar som skulle ha gått till bl.a. skolan.
  Ingenstans var detta så tydligt och påtagligt som i Göteborg (Ulf Bjerelds hemstad?) drivet av Göran Johansson, Ulf Bjerelds kollega i såväl Socialdemokraterna som Broderskapsrörelsen. I mångt och mycket började den korruption vi ser i Göteborg idag då.
  I det perspektivet kan inte Göteborgs Universitet gärna ses som speciellt trovärdig som källa heller, och eftersom det är Ulf Bjerelds arbetsplats så sjunker trovärdigheten ytterligare.
  Sen gör ju Ulf Bjereld det grundläggande felet som så många gör idag, när han utgår från att facebook (i det här fallet) och twitter på något sätt skulle vara representativa för befolkningen i stort. Men bubblan är svår att se inifrån, men om det är 2 miljarder människor i världen som har Internet t.ex. (en siffra som publicerades förra veckan) tror Ulf Bjereld då att dessa 2 miljarder är jämnt fördelade?
  I Sverige säger man t.ex. att det är 2 miljoner svenskar som har tillgång till Internet via smarta mobiler, men det har sålts 3.5 miljoner smarta mobiler. Inifrån bubblan så ser man såklart då att det är 3.5miljoner som har tillgång till Internet via smarta mobiler.
  (och bara för att klargöra, så är jag överhuvudtaget inte Sverigedemokrat, men Socialdemokraterna har så mycket osopade ytor att man kanske ska städa framför egen dörr innan man börjar titta på ”motståndarna”. Dom (ni) har ju iaf. suttit vid makten ett antal år, vilket SD inte har gjort. Allt som ni tycker är fel med här landet har Ni skapat)