Web Index: Sverige är världens bästa internetland


Sverige är världsbäst på internet. Det menar det ansedda Web index som varje år släpper  en lista över de länder där webben har störst inflytande.
Undersökningen baseras på fem års data och utgår från webbens påverkan på det ekonomiska, politiska och sociala i världens nationer.  Web index menar att Sverige har maximalt genomslag när det gäller nätets politiska inflytande.
Efter Sverige på listan kommer, i tur och ordning, USA, Storbritannien, Kanada och Finland. Se hela listan här. Läs hela rapporten (via @claes/wired).
Uppdaterat: Joakim Jardenberg är tveksam till siffrorna.