Åsa Romson (MP) disputerar!

Fredag den 20 april kl 10.00 disputerar Miljöpartiets språkrör Åsa Romson för doktorsexamen i miljörätt, vid Stockholms universitet. Vid godkänt betyg blir Åsa Romson den första svenska kvinnliga partiledaren för ett riksdagsparti med doktorsexamen. Det är nästan 40 år sedan ett svenskt riksdagsparti hade en disputerad partiledare. Ajour har frågat Åsa Romson hur det är att kombinera uppdraget som språkrör för Miljöpartiet med akademisk verksamhet på högsta nivå.Med anledning av Åsa Romsons disputation drog jag igår på Twitter igång en opretentiös crowdsourcing kring vilka övriga svenska partiledare som disputerat. Det var inte så många. Med risk att vi missade några (påpeka gärna om ni hittar någon ytterligare) så identifierades fem namn:
Gösta Bagge Partiledare för Högerpartiet (nuvarande Moderaterna) 1935-1944. Fil dr 1917 i nationalekonomi på avhandlingen Arbetslönens reglering genom sammanslutningar.
Bertil Ohlin Partiledare för Folkpartiet 1944-1967. Fil dr 1924 på avhandlingen Handelns teori.
Gunnar Heckscher Partiledare för Högerpartiet 1961-1965. Fil dr i statsvetenskap 1934 på avhandlingen Konung och statsråd i 1809 års författning.
Gunnar Hedlund Partiledare för Bondeförbundet/Centerpartiet 1949-1971. Jur dr 1938 på avhandlingen Till frågan om rättshandlingsservituten. Tillika ett bidrag till gränsdragningen mellan servituten och äganderätten
Gunnar Helén Partiledare för Folkpartiet 1969-1975. Fil dr i nordiska språk 1946 på avhandlingen Birger Sjöbergs ”Kriser och kransar” i stilhistorisk belysning.
I övrigt kan noteras att Per Gahrton, fil dr i sociologi, var språkrör för Miljöpartiet innan partiet lyckades erövra en riksdagsplats. Junilistan nådde aldrig riksdagen, men har haft disputerade partiledare som Nils Lundgren och Sören Wibe.
Åsa Romson säger till Ajour att eftersom hon är politiskt verksam inom en rörelse som inte tror på livstidspolitiker och som dessutom praktiserar delat ledarskap så har det varit möjligt för henne att färdigställa sin avhandling parallellt med uppdraget som språkrör.
– Det är tyvärr både inom akademin och inom politiken idag ovanligt att man flyttar sig emellan rollerna, säger Åsa Romson och menar att det är en manlig norm för hur politiker bör vara som bidrar till trögrörligheten.
– Det känns som att det funnits en starkare koppling i riksdagen till akademin tidigare, men självklart har jag god nytta av att ha akademisk examen när jag jobbar som politiker och ska sätta mig in i mång frågor. Att dessutom fått lära sig det forskande hantverket är spännande eftersom man då förstår bättre hur man som politiker kan använda forskningsresultat, säger Åsa Romson.
Så grattis lite i förväg till Åsa Romson som bryter gubbväldet och förväntas bli den första svenska partiledaren/språkröret med doktorsexamen på snart 40 år!
Åsa Romsons doktorsavhandling har titeln ”Environmental Policy Space and International Investment Law”. Romson studerar vilket legalt utrymme den internationella investeringsrätten ger stater att skydda miljön och reglera en hållbar användning av naturresurser. Hur påverkar mellanstatliga investeringsavtal genomdrivandet av miljöpolitisk reformer och miljörättsliga regler?
Uppdaterat: Åsa Romson har nu disputerat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 kommentarerFlest rösterSenasteÄldst

 1. Malinka says:

  Mest imponerande är ändå att Romson disputerar som sittande partiledare. Visserligen en av två, men att slutföra en avhandling samtidigt som man har annat jobb är ingen barnlek.

 2. Det är riktigt roligt att nu få en partiledare/språkrör som är disputerad. Jag bugar och gratulerar…i förskott…:-)

 3. Bengt Rur says:

  Det som gör Åsa Romson unik är att hon disputerar för doktorsexamen medan hon är aktiv som partiledare.
  När det 1983 var aktuellt för Folkpartiet att utse ny partiledare var ekon. dr Lars Wohlin en het kandidat. Dennes mediala talang ansågs emellertid vara väl klen och fil. kand. Bengt Westerberg valdes.

 4. Fletcher says:

  Ojj! Hon som har gett intrycket att knappt ha gått ut folkskolan! Kanske fick hon ”politikerrabatt” på den högre utbildningen?