Ny forskning om den Arabiska våren och kampen om nätet

Vilken roll spelade framväxten av sociala medier för den Arabiska våren? Saken är omtvistad. En del menar att Facebook och Twitter underlättade den politiska mobilisering som ledde till störtandet av auktoritära regimer i Mellanöstern. Andra menar att de sociala medierna spelade en begränsad eller rent av ingen roll alls. En helt ny studie ger viss vägledning i frågan. Frågan om Twitters och Facebooks betydelse för demokratirevolterna i Mellanöstern väcker starka känslor. Min egen uppfattning har jag tidigare redovisat här. För ett par dagar sedan offentliggjordes studien Digital Uprising: The Internet Revolution in the Middle East (Kevin M. Wagner & Jason Gainous, Journal of Information Technology & Politics, 2013). Författarna har undersökt om internetanvändning påverkat medborgarnas politiska kunskaper, politiska deltagande, attityder till demokrati och tillit till den egna regeringen i ett antal arabiska stater åren innan demokratirevolterna bröt ut. Resultaten kan sammanfattas så här:
1.) Flitiga internetanvändare hade mer politisk kunskap, var mer politiskt aktiva och hade mindre tillit till den egna regeringen. Sambanden kvarstod även efter beaktande av ett antal bakgrundsfaktorer som kön, ålder, utbildning, religiositet och politiskt intresse.
2.) Sambanden mellan internetanvändning och demokratiska dygder fanns inte i de stater där regimen på olika sätt filtrerade medborgarnas nätanvändning (främst Kuwait och Qatar). I de stater där regimerna inte filtrerade nätanvändningen var däremot sambanden som starkast (främst Algeriet och Libanon).
Internetanvändningen i de arabiska staterna hängde således ihop med ett antal demokratiska dygder, vilket måste ses som befrämjande för upproren mot de auktoritära regimerna. Den dåliga nyheten är att de auktoritära regimernas olika former av filtrering av nätet var effektiv, i det att nätanvändarna i dessa stater inte hade mer politiskt kunskap, inte var mer politiskt aktiva och inte hade mindre tillit till den auktoritära regimen.
Även om filtrering av nätet var en effektiv strategi för några år sedan börjar kryphålen, till exempel genom så kallade VPN-tunnlar, bli allt fler. Filtrering är en daterad strategi. De auktoritära regimerna lever på lånad tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En kommentarFlest rösterSenasteÄldst

  1. manen says:

    å andra sidan vill jag minnas att t ex Copyriot framhävde att ’sociala’ medier förvisso inte spelade en liten roll men att mobiltelefoni var viktigare, åtminstone tills både mobilnäten stängdes ner och t ex Egypten valde att till stora delar stänga av sig självt från Internet(hade inte Kairo-börsen en fungerande uppkoppling dock?).
    Vad gäller allt proselytiskt tal om att diktaturer lever på lånad tid så är det faktiskt vi i Europa som ger dom den lånade tiden då de köper hårdvara för att filtrera internet-uppkopplingar från t ex Nokia-Siemens.