Regeringen tar initiativ till en europeisk strategi för nätfrihet

Regeringen tar initiativ till en europeisk strategi för friheten på nätet. Initiativet smyglanserades i dagens utrikesdebatt i riksdagen.
I regeringens utrikesdeklaration avslöjas att regeringen kommer att ta initiativ till en europeisk strategi för friheten på nätet. Utrikesminister Carl Bilds rådgivare i globaliseringsfrågor, Olof Ehrenkrona, säger till Ajour att EU för närvarande saknar en sammanhållen politik i nätfrihetsfrågor. Problem kring integritet, upphovsrätt, handelspolitik och säkerhetspolitik behandlas efter ett föråldrat stuprörstänkande och inte som en helhet. Ehrenkrona menar att det måste skapas en värdehierarki mellan dessa problem och att det svenska initiativet vill bidra till att skapa en sådan. Initiativet är inte samordnat med oppositionen och det är Carl Bildt personligen som driver frågan. Eventuellt kommer initiativet att diskuteras på den nätfrihetskonferens som regeringen arrangerar i slutet av april.
Initiativ kan ses som en reaktion på den kritik som framförts mot regeringens agerande i fallet med FRA-lagen och handelsavtalet Acta (som bland annat syftar till att motverka piratkopiering och varumärkesförfalskning)
Oppositionsledarna valde att inte lyfta fram nätfrihetsfrågorna under utrikesdebatten. Genom sitt initiativ har regeringen nu skaffat sig en möjlighet att ta täten i debatten om nätfrihet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *