Poliser på Twitter. Om myndighetsutövning via sociala medier

Svensk polis har under flera år strävat efter att utmejsla en skarp och funktionell plattform på sociala medier, inte minst på Facebook och Twitter. Försöken har inte varit okontroversiella. Nu har Rikspolisstyrelsen initierat en utvärdering av Polisens närvaro i sociala medier. Är det bra eller dåligt att myndigheter lägger tid och resurser på att verka i sociala medier? Är det inte risk att kärnverksamheten blir lidande när poliser hänger på Facebook eller Twitter i stället för att förhindra brott och jaga bovar?
Självklart är det bra att myndigheter bejakar de nya teknologiska möjligheterna och strävar efter att ligga i framkant när det gäller att fullgöra sitt uppdrag och möta medborgarna i de nya, digitala strukturer som växer fram. Frågan är således inte om myndigheter – inklusive polisen – skall finnas i sociala medier. Frågan är i stället hur en sådan närvaro bör utformas för att bli så ändamålsenlig som möjligt.
Myndighetsutövning är maktutövning. Det personliga tilltalet får aldrig bli privat. Myndigheten och medborgaren är inte två likar som möts. Å ena sidan är myndigheten en del av statsmakten och i Polisens fall en del av statens våldsmonopol. Samtidigt skall myndigheten tjäna folket – inte vara en del av folket. Utredningen -genomförd av Brit Stakston och JMW kommunikation – ger flera exempel på när det gått bra men också på när det gått riktigt tokigt (allt från ”romska utseenden” till hån av brottsmisstänkta).
Utredningens viktigaste slutsats är enligt min uppfattning det till synes enkla konstaterandet att verksamheten i sociala medier måste införlivas i den ordinarie verksamheten och inte lämnas till eldsjälarna. Om tio år tror jag faktiskt inte att sådana här utredningar kommer att göras. Då kommer verksamheten i sociala medier att vara så integrerad med andra verksamhetsformer att den inte blir funktionellt att utvärdera den separat. Det vore ungefär som att i dag dra igång en utvärdering av polisens användande av mobiltelefoni – ingen skulle komma på tanken. Polisen skall ha heder av att man haft ambitionen att utgöra förtrupp i denna utveckling.
Läs gärna utvärderingen här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *